Tede West Roeselare 2021 - Bekaert.com

Tede West Roeselare 2021


Het doel van deze vakbeurs is om alle technische diensten van West-Vlaanderen samen te brengen om hun ervaring en kennis te delen en te verspreiden. Daarnaast wordt de band tussen de openbare besturen en de bedrijven versterkt. 

De doelgroep van bezoekers zijn de technische diensten van alle West-Vlaamse gemeenten en OCMW’s, bestuurders en ambtenaren van openbare besturen, studiebureaus, intercommunales, aannemers, leveranciers,…. 

Deze vakbeurs wordt georganiseerd door Tedewest vzw, een vereniging van diensthoofden technische diensten van de lokale besturen in de provincie West-Vlaanderen.
The aim of this trade fair is to bring together all the technical services of West Flanders in order to share and disseminate their experience and knowledge. In addition, the link between the public authorities and the companies will be strengthened. 

The target group of visitors are the technical services of all West Flemish municipalities and OCMWs, administrators and civil servants of public administrations.
boards of directors, engineering offices, intermunicipal companies, contractors, suppliers... 

This trade fair is organized by Tedewest vzw, an association of different Heads of Technical Services of the local authorities in the province West Flanders.

Where

EXPO Roeselare, Diksmuidsesteenweg 100, Belgium

When

22 Apr 2021 to 23 Apr 2021