Wettelijke publicaties 2013GAV Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8 mei 2013

 
08.05.2013 Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8 mei 2013    
04.04.2013  Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8 mei 2013  
Belgisch Staatsblad (04.04.2013), De Tijd (04.04.2013)
04.04.2013  Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8 mei 2013   
04.04.2013  Jaarrekening, jaarverslag en verslag van de commissaris over het boekjaar 2012   
04.04.2013  Remuneratieverslag over het boekjaar 2012   
04.04.2013  Totaal aantal aandelen en stemrechten op 4 april 2013: 60 000 942
04.04.2013  Voorstellen tot besluit/Commentaar van de raad van bestuur: zie agenda in de oproeping    
04.04.2013  Het recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienen   
04.04.2013  Het recht om vragen te stellen   

We use cookies in order to let you fully experience this website. Cookies are small files we put in your browser to mainly track usage or remember your settings of our site but they don’t tell us who you are. Want to know more about how we use these Cookies please read our Cookie policy.
Close