Wettelijke publicaties 2014BAV1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 april 2014

 

11.03.2014  Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 april 2014  
Belgisch Staatsblad (11.03.2014), De Tijd (11.03.2014)
11.03.2014  Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 april 2014   
11.03.2014  Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur van 27 februari 2014 
11.03.2014  Totaal aantal aandelen en stemrechten op 11 maart 2014: 60 063 871
11.03.2014  Voorstellen tot besluit/Commentaar van de raad van bestuur: zie agenda in de oproeping    
11.03.2014  Het recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienen   
11.03.2014  Het recht om vragen te stellen  

BAV2 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 mei 2014

19.05.2014 Besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 mei 2014 
11.04.2014  Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 mei 2014
Belgisch Staatsblad (11.04.2014), De Tijd (11.04.2014) 
11.04.2014 Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 mei 2014  
11.04.2014 Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur van 27 februari 2014
11.04.2014 Totaal aantal aandelen en stemrechten op 11 april 2014: 60.063.871
11.04.2014 Voorstellen tot besluit/Commentaar van de raad van bestuur: zie de agenda in de oproeping
11.04.2014 Geen recht om agendapunten toe te voegen of voorstellen tot besluit in te dienen
11.04.2014 Het recht om vragen te stellen

GAV Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 mei 2014

19.05.2014  Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 mei 2014
11.04.2014 Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 mei 2014
Belgisch Staatsblad (11.04.2014), De Tijd (11.04.2014)
11.04.2014  Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 mei 2014 
11.04.2014 Jaarrekening, jaarverslag en verslag van de commissaris over het boekjaar 2013 
11.04.2014 Remuneratieverslag over het boekjaar 2013 
11.04.2014 Totaal aantal aandelen en stemrechten op 11 april 2014: 60.063.871
11.04.2014 Voorstellen tot besluit/Commentaar van de raad van bestuur: zie de agenda in de oproeping
11.04.2014 Het recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienen
11.04.2014 Het recht om vragen te stellen
    

We use cookies in order to let you fully experience this website. Cookies are small files we put in your browser to mainly track usage or remember your settings of our site but they don’t tell us who you are. Want to know more about how we use these Cookies please read our Cookie policy.
Close