wettelijke publicaties 2016BAV1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 30 maart 2016


25.02.2016 Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 30 maart 2016
Belgisch Staatsblad (25.02.2016), De Tijd (25.02.2016)
25.02.2016 Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 30 maart 2016
25.02.2016 Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur van 18 december 2015
25.02.2016 Totaal aantal aandelen en stemrechten op 25 februari 2016: 60.125.525 
25.02.2016 Voorstellen tot besluit/Commentaar van de raad van bestuur: zie de agenda in de oproeping 
25.02.2016 Het recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienen 
25.02.2016 Het recht om vragen te stellen 

BAV2 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 mei 2016

08.04.2016  Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 mei 2016
Belgisch Staatsblad (08.04.2016), De Tijd (08.04.2016)
08.04.2016
Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 mei 2016
08.04.2016
Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur van 18 december 2015 
08.04.2016
Totaal aantal aandelen en stemrechten op 8 april 2016: 60.125.525 
08.04.2016  Voorstellen tot besluit/Commentaar van de raad van bestuur: zie de agenda in de oproeping 
08.04.2016  Geen recht om agendapunten toe te voegen of voorstellen tot besluit in te dienen 
08.04.2016
Het recht om vragen te stellen 
11.05.2016  Besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 mei 2016 

GAV Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 mei 2016


08.04.2016

Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 mei 2016
Belgisch Staatsblad (08.04.2016), De Tijd (08.04.2016)
 

08.04.2016

Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 mei 2016 

08.04.2016 

Jaarrekening, jaarverslag en verslag van de commissaris over het boekjaar 2015 

08.04.2016

Remuneratieverslag over het boekjaar 2015 

08.04.2016 

Totaal aantal aandelen en stemrechten op 8 april 2016: 60.125.525 

08.04.2016

Voorstellen tot besluit/Commentaar van de raad van bestuur: zie de agenda in de oproeping 

08.04.2016

Het recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienen 

08.04.2016 

Het recht om vragen te stellen 

11.05.2016  Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 mei 2016 

We use cookies in order to let you fully experience this website. Cookies are small files we put in your browser to mainly track usage or remember your settings of our site but they don’t tell us who you are. Want to know more about how we use these Cookies please read our Cookie policy and Data privacy policy.
Close