AandeelhoudersstructuurDoor waarde te creëren voor klanten, creëert Bekaert waarde voor aandeelhouders en beleggers. Zowel individuele beleggers als institutionelen genieten van onze duurzame naleving van een transparante rapportering, zowel door aandeelhoudersvergaderingen als vergaderingen met analisten. Hierdoor zijn onze aandeelhouders meer en meer internationaal geworden.

Overzicht

   2013 2014  2015 2016  2017  2018 2019 
Principiële aandeelhouder 38%  38%   36% 34%  34%  34%  34% 
Eigen aandelen  3%  7%  7% 6%  6%  7%  7% 
Institutionelen (geïdentificeerd & geschat) 34%  35%  31% 41%  40%  36%  35% 
Retail & private banking 25%  20%  26% 18%  19.40%  23%   24%

 

Voor meer details zie transparancy disclosures

Aandelen op naam

Op 31 december 2019 werden 21 834 895 aandelen geregistreerd.

We use cookies in order to let you fully experience this website. Cookies are small files we put in your browser to mainly track usage or remember your settings of our site but they don’t tell us who you are. Want to know more about how we use these Cookies please read our Cookie policy and Data privacy policy.
Close