Bekaert: Activiteitenverslag eerste kwartaal 201611-may.-2016

Comunicado de prensa

Resumen y descarga

Bekaert neemt sterke start

 

Samenvatting:

Bekaert boekte in het eerste kwartaal van 2016 een sterke organische volumegroei voor staalkoord- en andere staaldraadproducten voor de automobielsector, dankzij de forse vraag en een stijging van ons marktaandeel in Chinese bandenmarkten. De bandenindustrie in China veerde op door een anticipatie-effect voorafgaand aan nieuwe invoerheffingen in de VS en stijgende grondstofprijzen. Dit effect zal zich niet herhalen in de tweede helft van het jaar. De vraag voor Bekaerts Dramix staalvezels voor betonversterking nam gestaag toe, vooral in Europa. In energie-gerelateerde markten tekende Bekaert robuuste groei op in zaagdraad, gedragen door de toegenomen vraag in de sector van de zonne-energie. In olie- en gasmarkten verzwakte de vraag wereldwijd.

Bekaert behaalde in het eerste kwartaal van 2016 een geconsolideerde omzet van € 884 miljoen. Vergeleken met hetzelfde kwartaal van vorig jaar werd onze robuuste volumegroei (+5,5%) zoals voorzien, integraal tenietgedaan door gevoelig lagere walsdraadprijzen (-6%) die we verrekenen aan onze klanten. Verbeteringen aan de product-mix (+3%) overtroffen het effect van aanhoudende prijserosie in bandenmarkten (-2%). Het netto-effect van overnames (+2%) en desinvesteringen (-2%) was neutraal, terwijl ongunstige wisselkoerseffecten een neerwaarts effect (-2%) hadden op de geconsolideerde omzet. 

De gezamenlijke  omzet daalde met 7% tot € 1 030 miljoen ten gevolge van ongunstige wisselkoerseffecten (-6%) die vooral toe te schrijven waren aan de drastische devaluatie van de Braziliaanse real, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het effect van overnames en desinvesteringen was negatief (-1%) na een overdracht van zeggenschap in een Chinees partnerschap. De organische groei werd, ook op het niveau van de gezamenlijke omzet, integraal tenietgedaan door lagere grondstofprijzen.