Pracovné pozícieV spoločnosti Bekaert veríme, že spoluprácou dosiahneme lepšie výsledky.

Our job database is currently not available as it is being migrated to another platform. It will be online on Wednesday 28 April

Kam až siahajú tvoje ambície?
Ak aj ty veríš v to, že spolupráca prináša vyššie ambície a lepší výkon, poď zistiť ako dokážeme byť spolu silnejší.

Náš Bekaert tím ti ukáže cestu! Všetky osoby v tomto videu sú kolegovia & kamaráti zo spoločnosti Bekaert.


 

TOP ponuky práce

   

Prijímame rozmanitosť, ktorá je hlavným zdrojom sily našej spoločnosti. Rozmanitosť nielen z hľadiska národnosti, kultúrneho zázemia, veku alebo pohlavia, ale aj z pohľadu schopností, obchodných skúseností, náhľadu na realitu, nápadov a názorov. Vytvárame a posilňujeme rozmanitosť.

Predstavte si silu rôznych ľudí všade na svete rozmýšľajúcich spoločne. Po celom svete Bekaert podnecuje spoločné  myslenie pri riešení obrovských výziev v neustále sa meniacom prostredí obchodu. Vo všetkom, čo robíme, sa riadime piatimi kľúčovými princípmi:

  • Vášeň pre dokonalosť je súčasťou DNA našej spoločnosti. Zanietene odvádzame prácu na vysokej úrovni, a to nielen v prevádzkach, ale v každej oblasti a na všetkých úrovniach spoločnosti.
  • Vo všetkom, čo robíme, sa orientujeme na vonkajší svet. Sme proaktívni, otvorení a zameriavame sa na napĺňanie súčasných a budúcich potrieb sveta okolo nás.
  • V celej našej spoločnosti vytvárame kultúru inovácie a náš inovačný proces riadime rýchlo, kreatívne a efektívne.
  • Veríme, že každý je lídrom. Očakávame, že každý v našej spoločnosti pôjde príkladom v správaní postavenom na Bekaert hodnotách.
  • Využívame všetky príležitosti spolupráce a spoločného riadenia naprieč celou našou spoločnosťou, v rámci a nad rámec obchodných jednotiek, funkčných jednotiek, regiónov a jednotlivých úrovní.

Preto práca v spoločnosti Bekaert znamená prácu v prostredí

kde miestne a medzinárodné talenty skutočne spolupracujú a spoločne dosahujú výhry.
Prácu v prostredí, kde sú ľudia ochotní podeliť sa o svoje skúsenosti a vziať na seba skutočné zodpovednosti.
Prácu v prostredí, kde výskum a vývoj je súčasťou kultúry spoločnosti.
A,  v neposlednom rade, prácu v prostredí, kde môžete zanechať svoju vlastnú stopu v oblasti, na ktorú ste odborníkom. Propagujeme kultúru založenú na výkone. Takže, ak ste motivovaný, máte talent a jedinečnú schopnosť predkladať myšlienky schopné zmeniť životy tisícok zákazníkov po celom svete, prečo nezačať objavovanie s nami?


Preto práca v spoločnosti Bekaert znamená prácu v  prostredí