Naša víziaNaša vízia rozvoja ľudských zdrojov je založená na :
  • Medzinárodnej rozmanitosti;
  • spravodlivom odmeňovaní založenom na výkone;
  • profesionálnej tímovej práci pri poskytovaní služieb zákazníkom;
  • osobnej ochote učiť sa;
  • schopnosti viesť jednotlivých zamestnancov a prejavovať voči nim rešpekt.

Tieto hodnoty sú tiež základom nášho náborového, tréningového a rozvojového programu.
Všetky tieto programy sa pravidelne prehodnocujú a aktualizujú, aby boli neustále v súlade s potrebami globálnych trhov, na ktorých pôsobíme.
Cieľom je zabezpečiť, aby spoločnosť Bekaert bola v budúcnosti schopná získavať a zdieľať poznatky čo najrýchlejšie.