Objavujte BekaertV spoločnosti Bekaert veríme, že spoluprácou dosiahneme lepšie výsledky. Prijímame rozmanitosť, ktorá je hlavným zdrojom sily našej spoločnosti. Rozmanitosť nielen z hľadiska národnosti, kultúrneho zázemia, veku alebo pohlavia, ale aj z pohľadu schopností, obchodných skúseností, náhľadu na realitu, nápadov a názorov. Vytvárame a posilňujeme rozmanitosť.

Predstavte si silu rôznych ľudí všade na svete rozmýšľajúcich spoločne. Po celom svete Bekaert podnecuje spoločné  myslenie pri riešení obrovských výziev v neustále sa meniacom prostredí obchodu. Vo všetkom, čo robíme, sa riadime piatimi kľúčovými princípmi:
  • Vášeň pre dokonalosť je súčasťou DNA našej spoločnosti. Zanietene odvádzame prácu na vysokej úrovni, a to nielen v prevádzkach, ale v každej oblasti a na všetkých úrovniach spoločnosti.
  • Vo všetkom, čo robíme, sa orientujeme na vonkajší svet. Sme proaktívni, otvorení a zameriavame sa na napĺňanie súčasných a budúcich potrieb sveta okolo nás.
  • V celej našej spoločnosti vytvárame kultúru inovácie a náš inovačný proces riadime rýchlo, kreatívne a efektívne.
  • Veríme, že každý je lídrom. Očakávame, že každý v našej spoločnosti pôjde príkladom v správaní postavenom na Bekaert hodnotách.
  • Využívame všetky príležitosti spolupráce a spoločného riadenia naprieč celou našou spoločnosťou, v rámci a nad rámec obchodných jednotiek, funkčných jednotiek, regiónov a jednotlivých úrovní.

Preto práca v spoločnosti Bekaert znamená prácu v  prostredí, kde miestne a medzinárodné talenty skutočne spolupracujú a spoločne dosahujú výhry.
Prácu v prostredí, kde sú ľudia ochotní podeliť sa o svoje skúsenosti a vziať na seba skutočné zodpovednosti.
Prácu v prostredí, kde výskum a vývoj je súčasťou kultúry spoločnosti.
A,  v neposlednom rade, prácu v prostredí, kde môžete zanechať svoju vlastnú stopu v oblasti, na ktorú ste odborníkom. Propagujeme kultúru založenú na výkone. Takže, ak ste motivovaný, máte talent a jedinečnú schopnosť predkladať myšlienky schopné zmeniť životy tisícok zákazníkov po celom svete, prečo nezačať objavovanie s nami?