Vyhlásenie o ochrane údajovTeší nás, že sa zaujímate o prácu v spoločnosti Bekaert a vyplnili ste online žiadosť prostredníctvom našej elektronickej náborovej platformy. Spoločnosť Bekaert prijala primerané opatrenia na to, aby zachovala dôvernosť vašich informácií, a so všetkými informáciami, ktoré odošlete s vašou žiadosťou, bude spoločnosť Bekaert zaobchádzať ako s dôvernými.
Údaje, ktoré zadáte do našej databázy, si môžu prezerať náboroví pracovníci spoločnosti Bekaert a profesionáli z oddelenia ľudských zdrojov, ktorí sa zaoberajú obsadzovaním špecifických voľných pracovných miest. Po zaregistrovaní vášho záujmu alebo odoslaní vašej dobrovoľnej žiadosti, budú vaše údaje uložené a spracované výlučne na účely náborových aktivít v spoločnosti Bekaert. Vaše údaje môžu byť poskytnuté vládnym inštitúciám na základe zákona a preto nie je možné zaručiť úplnú dôvernosť. Vaše údaje nebudú sprístupnené tretím osobám, ak to nenariadi súd. Vaše údaje môžete kedykoľvek zmeniť alebo vymazať na základe belgického zákona z 8. decembra 1992 o ochrane súkromia vo vzťahu ku spracovaniu osobných údajov.


Spoločnosť Bekaert využíva v niektorých častiach webovej stránky svojej elektronickej náborovej platformy súbory „cookies“. Súbory „cookies“ sú malé súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači. Používajú sa na ukladanie často používaných údajov, ktoré sa potom dajú vyvolať automaticky pri zobrazení webových stránok. Naše súbory „cookies“ nie sú žiadnym spôsobom škodlivé: Spoločnosť Bekaert ich využíva na overenie vašej identity a správnosti vašich prihlasovacích údajov a na zjednodušenie navigácie a prezerania webovej stránky. Ak si chcete prezerať webovú stránku elektronickej náborovej platformy spoločnosti Bekaert, musíte mať aktivované používanie súborov „cookies“. Ak je váš počítač nastavený tak, aby automaticky zobrazil upozornenie o súboroch „cookies“, môžete túto možnosť zakázať alebo deaktivovať v prehliadači. Súbory „cookies“ sa automaticky vymažú po každom ukončení práce s prehliadačom. Súbory „cookies“ môžete taktiež kedykoľvek manuálne vymazať z vášho počítača. Za normálnych okolností sa tieto súbory ukladajú do priečinka s názvom „Cookies“.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracovania údajov v spoločnosti Bekaert, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného tlačidla.