Çelik Tel Donatılı Beton SSS

Çelik Tel Donatılı Beton SSS

 1. Hazır beton transmikserine çelik telleri eklediğimizde karışım süresi ne kadardır?

  down arrow

  Bekaert, tellerin dönen transmiksere 20 kg/dk-30 kg/dk hızı ile konmasını ve tüm teller eklendikten sonra da transmikserin en yüksek hız ile 4-5 dakika çevrilmesini önerir.

 2. Kalan eğilme dayanımı ile ne kastediliyor?

  down arrow

  Kalan eğilme dayanımı, kiriş eğilme testinde çelik tel donatılı betonun belli çatlak açıklıklarına karşılık gelen dayanımı ifade etmektedir. Çelik tel donatılı betonun tasarımında, bu test sonucunda elde edilen değerler kullanılır.

 3. Kalıplar söküldükten sonra teller kenarlardan dışarı çıkabilir mi?

  down arrow

  Teller, kalıbın dışına sadece kenarlardan çıkabilir. Kalıbın ortasında dışarı taşma yapamazlar. Bu durum beton döküldükten sonra vibratörle sıkıştırılarak en aza indirilir. Ancak her kenarın sıkıştırılması her zaman mümkün değildir. Dışarı çıkan teller beton karışımına ve soğuk derzlere gereken önemin verilmemesi sonucudur.

  Daha geniş derz aralıklarında, dar olanlara göre daha çok tel kalabilir. Kalıplar kaldırıldıktan sonra teller yan keski ya da taşlayıcı ile hızlıca kesilebilir.

 4. Makro sentetik fiber yerine çelik tel kullanmanın faydaları nelerdir?

  down arrow

  Betona mekanik olarak ankrajlanan çelik tellerin, yapısal uygulamalar için donatı vazifesi gördüğü kanıtlanmıştır. Çelik teller, Elastisite modülü, Poisson oranı, çekme dayanımı ve sünme gibi çok iyi bilinen mühendislik özelliklerine sahip malzemeden yapılır. Çeliğin elastisite modülü betonunkinden çok daha büyüktür. Böylelikle çelik teller çatlak sonrasında gerilmeyi hemen karşılarlar ve çatlak genişliğinin artmasını engellerler. Çelik tel donatılı betonun uzun dönemli yük taşıma kapasitesi çok iyidir. Çelik teller ASTM A820 malzeme spesifikasyonuna sahiptir. Makro sentetik fiberler çok çeşitlidir ve çok farklı malzeme özelliklerine sahiptir. Makro sentetik fiberler ASTM'de malzeme spesifikasyonuna sahip değildir. Tüm makro sentetik fiberler betonunkinden çok daha düşük elastisite modülüne ve göreceli olarak düşük çekme dayanımına sahiptir. Bu nedenle makro sentetik fiberlerin betonun davranışına etki edebilmeleri için belirli bir çatlak genişliğinin oluşması gerekir ve ancak o zaman ortalama bir çatlak dayanım değerine erişilebilir. Makro sentetik fiberler aynı zamanda sünme yapabilir ki bu, fiberin uzun vadede yükleme kapasitesini azaltır ya da sonlandırır. Makro sentetik fiberlerin sünme oranı artan ortam sıcaklığıyla beraber artar.

  Yapısal olarak kullanım düşünüldüğünde en az şu dört unsuru gözden geçirmek gerekir; Elastisite Modülü, Poisson oranı, çekme dayanımı ve sünme.

 5. Mikro sentetik fiber yerine çelik tel kullanmanın faydası nedir?

  down arrow

  Mikro sentetik fiberler çelik tellerin yerini alamaz. Her iki fiber / tel türü de betona çok farklı özellikler katar. Bu nedenle uygulama alanları birbiriyle çakışmaz. Birbirinin yerine geçmesinden çok her iki fiber/ tel türü de tamamlayıcı şekilde kullanılabilir. Çelik teller, betonarme davranışı göstererek çatlak sonrası dayanım sağlar ve böylece dayanıklılığı artırıcı işlev görür. Mikro sentetik fiberler plastik rötre nedeniyle oluşan çatlamayı azaltır ve betonun yangın direncini artırır. Mikro sentetik fiberler betonda tek başına donatı etkisi sağlamaz.

 6. Su yalıtım membranlarının üzerine çelik tel donatılı beton dökülmesi herhangi bir problem yaratır mı?

  down arrow

  Su yalıtım membranlarının çelik tellerden kaynaklı zarara uğradığı görülmemiştir. Çelik teller membrana beton içerisindeki keskin agregaların oluşturduğu aşınmadan daha fazla zarar vermezler. Beton döküldükten sonra teller vibrasyonla oldukları yerde hareket etme eğiliminde olurlar ve membran üzerindeki tellerin pozisyonu yeniden ayarlanmış olur. Bugüne kadar çok sayıda yerinde döküm ve püskürtme beton projelerinde çelik tel donatılı beton, doğrudan su geçirmez membranların üzerine dökülmüş ya da püskürtülmüştür.

 7. Yerinde döküm çelik tel donatılı beton için dahili vibrasyon ne zaman, kalıp vibrasyonu ne zaman kullanılır?

  down arrow

  Yerinde döküm betonu yerleştirmek için en çok kullanılan yöntem dahili vibrasyondur. Vibrasyonlu kalıplar genellikle prekast endüstrisinde kullanılır.

  Çelik tel donatılı beton, kalıp içerisine döküldüğünde, kalıbın bir miktar titreşimi, tellerin kalıba değmesini ve kalıp kaldırıldığında kenarlardan görünür olmasını engeller. Örneğin çelik tel donatılı prekast yapıların dökümü sırasında kalıp, betonu homojen yerleştirmek için titreştirilir. Bu işlem prekast elemanın yüzeyinde neredeyse hiç tel kalmamasını sağlar. Yerinde dökme yapılarda, mümkün olduğu kadar dahili titreşime ek olarak kısa bir süreliğine kalıp titreşimi uygulamak en iyi yüzey sonucunu sağlar.

 8. Yüzey perdah makineleri için herhangi bir güvenlik tehlikesi var mıdır?

  down arrow

  Hayır, yüzey perdah makineleri iş güvenliği kurallarına uygun kullanıldığı sürece çelik teller herhangi bir güvenlik tehdidi oluşturmazlar. Daha fazla bilgi almak için lütfen güvenlik veri sayfalarımıza bakın.

 9. Çelik Tel Donatılı Beton nedir? (ÇTDB)

  down arrow

  Çelik tel donatılı beton, belirli uygulama alanlarında geleneksel donatılı betona alternatiftir. Çelik teller betona karıştırıldıklarında süreksiz, 3 boyutlu, izotropik donatılanma sağlar. Çelik teller çok küçük çatlak açılmalarında çatlak içinde köprüleme yapar, gerilmeyi aktarır ve beton içinde çatlak sonrası dayanımı artırır.

  Farklı tel türleri (malzeme, şekil, ebat...) mevcuttur, bunların beton içindeki etkileri de farklılık gösterir. Bu nedenle çelik tel donatılı beton asla “içine tel atılan beton” olarak basite indirgenmemelidir Çelik teller beş gruba ayrılabilir:

  • Tip I - soğuk çekilmiş tel
  • Tip II - levhadan kesilmiş
  • Tip III - ısıl işlem görmüş - çekilmiş
  • Tip IV- traşlanmış soğuk çekilmiş tel
  • Tip V- bloklardan çekilmiş

  Büyük çoğunluğu 1. gruba girer. En yaygın ve en çok kullanılan türü “kancalı uçtur”. Çelik teller için uzunluk/çap ve çekme dayanımı tel performansı üzerinde çok büyük etkiye sahiptir. l/d oranı ne kadar büyükse çelik tel donatılı betonun performansı da o kadar iyidir.

 10. Çelik tel donatılı beton elektriksel olarak iletken midir ve bu elektrik çarpma riskine yol açar mı?

  down arrow

  Tipik çelik tel donatılı beton, hacim olarak % 0,5 ile % 0,75 aralığında çelik tel içerir. Bu çelik teller süreksiz olup birbirlerine bağlı değillerdir. Testler, çelik tellerin ilavesiyle elektriksel yalıtkanlıkta çok az bir azalma olduğunu gösteriyor. Mevcut akışa direnç hâlâ fazladır. Betonun nem içeriği ve agrega kompozisyonu etkileri, iletkenlikte çelik tele göre çok daha baskındır.

 11. Çelik tel donatılı beton pompalanabilir mi?

  down arrow

  Evet, ancak çelik tel dozajına, ortam sıcaklığına ve hortum uzunluğuna bağlı olarak 1 ile 3 cm beton çökme (slump) miktarında kayıp olabilir. Pompa hattı boyunca işlenebilirliği ve akış rahatlığını sağlamak için orta düzey akışkanlaştırıcılar yaygın şekilde kullanılır. Yüksek miktarda süper akışkanlaştırıcılar bazı durumlarda gerekli olabilir. Genel olarak çapı 10 cm olan bir hortum gereklidir.

 12. Çelik tel donatılı beton, donatısız betona göre kalıp ve ekipmanı daha fazla aşındırır mı?

  down arrow

  Hayır, donatısız betondan daha fazla hasar vermez.

 13. Çelik teller beton dizaynını nasıl etkiler?

  down arrow

  Çelik telli beton dizaynları yaygın olarak kullanılan donatısız beton karışımlarına benzer. Önerilen agrega granülotmetrisi ve karışım oranları yerel standartlarda bulunmaktadır. Kaba agrega ile iyi derecelenmiş ince agrega karışımı kullanmak segragasyonu en aza indirecektir. Çelik teller rijit olmaları nedeniyle beton çökme (slump) miktarında azalmaya neden olabilir. Bu azalma işlenebilirliğin azalması anlamına gelmez. Ortam sıcaklıklarına ve yerleştirme yöntemine bağlı olarak 15 ile 20 kg'dan daha fazla dozajlarda çelik tellerin işlenebilirliğini artırmak üzere orta düzey akışkanlaştırıcılar yaygın olarak kullanılır.

 14. Çelik teller beton çökme miktarını (slump) etkiler mi?

  down arrow

  Evet, tipik olarak 15 ila 40 kg/m³ doz oranlarında çelik tel eklenmesi beton çökme miktarını (slump) 1 ile 3 cm oranında azaltacaktır. Ancak bu azalma betonun işlenebilirliğinde azalma olacağı anlamına gelmemektedir. Vibrasyon yapılması çelik tel donatılı betonun işlenmesini kolaylaştırır.

 15. Çelik teller hazır beton tesisinde eklenebilir mi?

  down arrow

  Evet. Tüm diğer içerikler transmiksere yerleştirildikten sonra transmikseri dolum hızına ayarlayın. Çelik telleri karıştırıcıya yavaş yavaş ekleyin. Dolum hızında yaklaşık 5 dakika karıştırın.
  Çelik teller, eğer güvenli erişim varsa agrega iletim bandından da eklenebilir.

 16. Çelik teller herhangi bir karışıma eklenebilir mi?

  down arrow

  Çelik teller betonlarda, harçlarda ve groutta kullanılabilir. Genel olarak çok az ince malzeme içeren karışımlar ve/veya düzensiz elek eğrisine sahip karışımlarda, yüksek miktarda tel kullanımı, pompalama ve yayılma problemleri yaratabilir. Beton dizaynını incelemeden çelik tel eklemek, tellerin sağlayacağı olumlu etkilerin tamamını ortaya çıkarmayabilir. Tellerin türü ve miktarına bağlı olarak beton karışımında bazı ayarlamalar yapılması gerekebilir.
  Örneğin:

  • İnce malzeme içeriğini artırmak
  • Dane çapı dağılımı eğrisini ayarlamak
  • Akışkanlaştırıcı miktarını ayarlamak

  Beton mukavemetinin yaklaşık 55 N/mm2'ye kadar çıkması için normal dayanıma sahip tipik teller yeterlidir (uygulamaların çoğu için). Daha fazla beton mukavemeti için orta ya da yüksek dayanımlı teller gevrek davranışı önlemek için gerekli olabilir. Özel çimento, agregalar ya da katkılar kullanıldıysa (nadir bir durumdur) bir ön karışım/pompa testi önerilir.

 17. Çelik teller karışımda topaklanır mı?

  down arrow

  Uygun şekilde tasarlanmış beton dizaynı, tellerde topaklanmayı önlemek için önemlidir. Yüksek l/d (uzunluk / çap) oranına yani yüksek performansa sahip tellerde potansiyel topaklanmayı önlemek için tutkallı tel teknolojisi geliştirilmiştir. Tutkallı tel demetleri “makro düzeyde” eşit şekilde yayılır ve karıştırma sırasında demetler tek tek tellere ayrılır. Tutkallı demetler tellerin uzunluk/ çap (l/d) oranını karışımı kolaylaştırmak için geçici olarak düşürür. Bu sayede topaklanma etkin bir şekilde önlenir ve yüksek performansa sahip çelik tel donatılı beton elde edilir.

 18. Çelik teller paslanır mı?

  down arrow

  Tüneller ve depolar gibi iç saha uygulamalarında paslanma olmaz. Yol betonları gibi dış saha uygulamalarında az da olsa bir miktar paslanma oluşabilir. Otobanlarda ve endüstriyel yol betonlarında elde edilen deneyimler, tellerin tekil olarak yüzeyde kalanlarında paslanma gözlenirken beton yüzeyinde leke oluşmadığını gösteriyor. Teller tekil olarak korozyona uğrasa bile genel olarak estetik ve hizmet ömründe sıkıntı yaşanmaz. İç Saha Uygulamaları- Tünellerde ya da endüstriyel zemin uygulamalarında, normal ortam koşullarında yüzeyde kalan teller, parlaklığını korur.

  Çatlamanın olmadığı dış saha uygulamalarında elde edilen deneyimler, 28 günlük 20 N/mm2'den fazla basınç mukavemeti özelliğine sahip, standart su/çimento oranları ile karıştırılıp iyi sıkıştırma sağlayan yöntemlerle uygulama yapıldığında, betonun yüzeyinde kalan tellerde korozyonunun az olduğunu gösteriyor. Yüzeyde kalan tellerde korozyon oluşsa bile yüzeyden en fazla 0,20 mm derinliğe kadar ilerlemektedir. Teller kısa ve süreksiz olduğu ve birbirlerine nadiren temas ettiği için manyetik alan yaratmaz ve elektriği iletmezler. Laboratuar ve saha testleri, kloride maruz dış saha betonlarındaki çatlakların, tellerdeki korozyonu çatlağın diğer tarafına geçecek şekilde ilerletebileceğini gösteriyor. Ancak, çatlak genişliğinin 0,20 mm'den küçük olması durumunda, çelik tellerdeki korozyon çatlağın diğer tarafına ilerlememektedir. Eğer çatlak 0,20 mm'den daha geniş ise ve derinliği sınırlıysa buradaki lokal korozyonun sonuçları yapısal olarak çok önemli değildir.

 19. Çelik teller şantiyede eklenebilir mi?

  down arrow

  Evet, şantiyede transmiksere çelik tel eklemek mümkündür. Telleri miksere yavaş yavaş ekleyin, teller miksere konveyör iletim bandı ile de kolaylıkla eklenebilir.

 20. Çelik teller, klasik donatı ya da çelik hasırdan daha maliyetli midir?

  down arrow

  Çelik teller beton uygulama süresini kısaltır, alternatif inşa yöntemlerine ya da tasarım çözümlerine izin verir ve dayanıklılığı artırır. Bir proje daha hızlı, daha az çaba ve iş gücü ile gerçekleştirildiğinde, çelik teller maliyet avantajı sağlamaktadır.

  Çelik tellerin birim hacimde kullanım ağırlığı, aynı donatı etkisini yaratmak için kullanılan klasik donatıya göre oldukça düşüktür.Bu durum çelik teller için önemli maliyet avantajı yaratmaktadır.

 21. Çeşitli çelik teller arasındaki farkları nasıl anlayabilirim?

  down arrow

  Çelik tel donatılı betonun ilk çatlak sonrası dayanımı , tellerin betona katkısını ayırt etmek için yaygın olarak kullanılan önemli bir malzeme özelliğidir. 
  Bu tipik olarak kiriş testleri ile saptanır ve genellikle kalan eğilme dayanımı olarak anılır (aşağıda görebilirsiniz). Aynı beton bileşimi için çelik tellerin performansı; tellerin uzunluğuna, çapına, boy/çap oranına, betona ankrajına ve çekme-kopma dayanımına bağlıdır. 
  Tel dozajı tek başına performansla ilişkili bir kriter değildir. EN uluslararası organizasyonu çelik tel donatılı betonun kiriş eğilme test prosedürünü EN 14651 standartı ile belirlemiştir. Bekaert, EN 14651  kullanılmasını önerir.

Aradığınız yanıtı burada bulamazsanız bizimle

iletişime geçebilirsiniz