Teknik tavsiye sorumluluk reddi

Aldığınız beyanlar, analizler veya hesaplamalar BEKAERT’a sizin tarafınızdan veya sizin adınıza temin edilen bilgiler temelindedir ve sadece genel bilgi olarak kullanılmalıdır.

BEKAERT kendisine sağlanan girdi verilerin doğruluğu, BEKAERT’ın tavsiye veya hesaplamalarının diğerleri tarafından kullanılması, projeye özel koşullar (sınırlı olmamak üzere toprak veya diğer desteklerin özellikleri, geometri, uygun detaylandırma ve yürütme gereklilikleri, özel yetki alanı gereklilikleri, malzeme özellikleri ve ilgili kalite kontrol, malzeme özelliklerini etkileyebilecek özel kurulum koşulları, diğer ekli ya da panel, duvar, yapı, yol, uygulama veya proje üzerinde etkisi olan bina bileşenlerinin doğası ve düzenlemesi gibi) veya ürünlerin geçerli kurulum esaslarına uygun olarak düzgün uygulanması ve kabul edilen pratikler üzerine tam bir öngörüye veya kontrole sahip olmadığı için, burada sunulan beyanlar projenin fenni mesulü, mimarı veya benzer yetki ile hareket eden diğer bir kişi tarafından, yetkili merci tarafından veya geçerli sözleşme düzenlemeleri üzerinden öngörüldüğü şekilde uygunluk değerlendirmesi ve bağımsız doğrulamaya tabi olmadan herhangi özel bir uygulama için temel oluşturmayacaktır.

Bu nedenle, bu beyanlar, öncü tavsiyeler ve hesaplamalar içinde kullanılan hipotezler sağlam ve iyi kurulu prensiplere dayansa da, sonrasında yapılacak olan bağımsız bir analiz, değerlendirme, doğrulama ve ilgili uygulama için uygunluk değerlendirmesi bina mühendisi ve/veya proje mimar tarafından yapılmadan herhangi bir uygulama veya proje için bir talimat olarak kabul edilmeyeceklerdir çünkü BEKAERT bir mimar ve/veya inşaat mühendisi değildir veya o şekilde kabul edilemez.

Öncekiler ışığında BEKAERT bu belge ile yukarıdakilerden kaynaklı olabilecek her türlü (ve herhangi bir kişinin başına gelebilecek) ziyan ve/veya zarardan kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder.

Sorumluluk reddi resmi metni yukarıda verildiği şekilde İngilizce dilindedir. Tercümedeki herhangi bir uyumsuzluk veya farklılık uyum, sorumluluk iması veya icra amaçları doğrultusunda bağlayıcı veya yasal etkili sayılmayacaktır.