‘We hebben we een duidelijke strategie om onze transformatie voort te zetten en Bekaerts steeds aantrekkelijker financiële profiel verder te versterken’

Beste Aandeelhouder,
Beste Lezer,

We zijn verheugd dat we voor 2023 opnieuw een goed jaar van commerciële, operationele en financiële resultaten kunnen voorleggen. Ondanks de vele en diverse globale uitdagingen hebben we merkbare vooruitgang geboekt in het ontwikkelen van onze groeiplatformen, het verhogen van de onderliggende EBIT- marges en het integreren van innovatie en duurzaamheid doorheen onze activiteiten.

Onze aanwezigheid uitbouwen in de groeiende markten van energietransitie, hijsen en verankeren en het koolstofarm maken van de bouwsector blijft een hoge prioriteit. Onze investeringen in innovatie, productiecapaciteit en strategische partnerschappen sturen onze transformatie om een veerkrachtiger business te worden met hogere groei en hogere marges. 

We blijven de volledige integratie van duurzaamheid in onze strategie verderzetten, zowel door focus op onze nieuwe producten en markten, als door het verbeteren van onze operaties en processen. We boekten goeie vooruitgang in het reduceren van broeikasgasemissies in 2023 en zijn op schema om onze door SBTi-gevalideerde doelen te halen. Op vlak van circulariteit bepalen we de industrienorm voor gerecycleerd staalgehalte in producten voor bandenversterking. 

Vanuit financieel perspectief hebben we in 2023 een geconsolideerde omzet van € 4,3 miljard gerealiseerd en de terugdraai van grondstofkostinflatie, lagere volumes en de normalisatie van energietoeslagen goed beheerd. De onderliggende EBIT-marge verbeterde tot 9,0% en bereikte € 388 miljoen. Onze sterkere veerkracht is het resultaat van betere prijszettingsdiscipline, kostenefficiënties en een verbeterde business-mix. Onze aangehouden focus op werkkapitaal en kasstroom resulteerde in een netto schuld/onderliggende EBITDA ratio van 0,5x bij jaareinde 2023, wat onze sterke financiële positie verder bekrachtigt.

Dankzij deze goede resultaten zijn we verheugd aan te kondigen dat de Raad van Bestuur aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2024 een brutodividend van € 1,80 zal voorstellen, een stijging van 9% tegenover  vorig jaar. 

Voor de toekomst hebben we een duidelijke strategie om onze transformatie voort te zetten en Bekaerts steeds aantrekkelijker financiële profiel verder te versterken. In lijn met deze strategie heeft de groep zijn doelstellingen op middellange termijn opgetrokken tot een jaarlijkse omzetgroei van meer dan 5%, een onderliggende EBIT-marge van meer dan 10% en een omzetaandeel van 65% uit duurzame oplossingen. Commercieel is 2024 goed gestart en het management verwacht dit jaar verdere vooruitgang te boeken in de richting van deze doelstellingen.

Wij zijn onze klanten, zakenpartners en aandeelhouders dankbaar voor hun blijvende vertrouwen en steun en we danken al onze medewerkers voor hun bijdrage, energie en better together geestdrift.

Yves Kerstens, Gedelegeerd Bestuurder
Jürgen Tinggren, Voorzitter van de Raad van Bestuur