Verder dan rapportering, verder dan financiële gegevens, verder dan morgen.

Het verslag is opgesteld in overeenstemming met de IFRS- en GRI-normen, de verplichtingen die gelden voor emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten voor verhandeling op een gereglementeerde markt, en richtlijnen van de Non-Financial en Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Hoewel CSRD pas in voege treedt vanaf het boekjaar 2024, hebben we reeds enkele nieuwe publicatiestandaarden toegepast in dit 2023 report, zoals de Dubbele Materialiteitsanalyse en de aanpassing van een aantal prestatie-indicatoren volgens de definitie van de European Sustainable Reporting Standards. Bovendien hebben we de scope van zekerheidsverklaringen door een onafhankelijke derde partij verder uitgebreid.

Onze aanpak plaatst de waarde en impact die we als onderneming creëren in een breder perspectief: 

verder dan rapportering, verder dan financiële gegevens, verder dan morgen.

Woord van de Voorzitter en de Gedelegeerd Bestuurder

We zijn verheugd dat we opnieuw een sterk jaar van strategische vooruitgang en robuuste financiële prestaties kunnen voorleggen in 2023, ondanks de vele uitdagingen wereldwijd. Wij hebben dit bereikt door ons te concentreren op prijszetting om de snel stijgende energie- en materiaalkosten te compenseren, door de businessmix verder te verbeteren, en groeikansen en organisatorische efficiënties te benutten. 

De hoogtepunten van 2023

Onze verhalen van 2023

Doorheen het jaar hebben we vooruitgang geboekt op verschillende vlakken. Deze verhalen tonen enkele van onze initiatieven.

English version

This annual report is also available in English.