FAQ

Antwoorden

1. Waarom zou ik metselwerkwapening toepassen?

Metselwerk heeft een hoge druksterkte en een lage treksterkte. Toepassing van wapening verbetert de constructieve eigenschappen en sterkte van metselwerk door de opnamecapaciteit binnen en buiten het vlak te verhogen. Hierdoor verbetert de scheurbeheersing van de constructie. 
Voor zowel constructief als traditioneel metselwerk is wapening een voordeel. 


Terug naar boven

2. Kan ik elk type wapening voor elk type metselwerk toepassen?

Elke wapening is beter dan geen wapening. Echter, als het metselwerk ten minste een paar decennia lang goed moet blijven, is het belangrijk een metselwerkwapening te kiezen die is aangepast aan de omgeving waarin de constructie staat en de materialen waarmee deze is gebouwd.  

Bekaert biedt twee typen Murfor® Compact aan:  

• Murfor® Compact I voor gebruik in een droge omgeving (MX1). 
• Murfor® Compact E voor metselwerk dat aan een vochtige omgeving is blootgesteld (MX3 en MX4).

 

 

Terug naar boven

3. Hoe pas ik Murfor® Compact aan de breedte van de wand aan?

Murfor® Compact is leverbaar in twee praktische breedten die voor elke baksteenbreedte geschikt zijn. Neem voor meer informatie contact met ons op.  

Murfor® Compact I

Murfor® Compact I-50

Murfor® Compact I-50

Gaas van 7 staalkoorden

Murfor® Compact I-100

Murfor® Compact I-100

Gaas van 14 staalkoorden

Murfor® Compact E

Murfor® Compact I-35

Murfor® Compact I-35

Gaas van 7 rvs staalkoorden

Murfor® Compact E-70

Murfor® Compact E-70

Gaas van 14 rvs staalkoorden

4. Hoe breng ik Murfor® Compact aan?

Breng Murfor® Compact op de blokken aan

Breng Murfor® Compact op de blokken aan

Breng een laag mortel aan.

Breng een laag mortel aan.

Zet de blokken op hun plaats.

Zet de blokken op hun plaats.

Pas een minimale overlap van 500 mm toe.

Breng de overlappen geschrankt aan

5. Voor welke toepassingen kan ik Murfor® Compact I gebruiken?

5.1 Spanningsconcentraties

Spanningsconcentraties rond raamopeningen kunnen door toepassing van twee lagen Murfor® Compact I boven en onder het raam worden opgenomen.

Met twee lagen Murfor® Compact I

Zonder twee lagen Murfor® Compact I

5.2 Lange wanden

Krimp of uitzetting van materialen kan tot scheuren in het metselwerk leiden. Met Murfor® Compact I zijn grotere afstanden tussen dilatatievoegen mogelijk.

Met twee lagen Murfor® Compact I

Zonder twee lagen Murfor® Compact I

5.3 Puntlasten

Puntlasten zoals balkopleggingen zijn zeer geconcentreerde belastingen die trekspanningen en scheuren in metselwerk veroorzaken. Wanneer een betonbalk als ondersteuning wordt gebruikt, verstoort dit het homogene karakter van het metselwerk. 

Afhankelijk van de totale belasting kunnen drie tot vijf van de onderliggende voegen met Murfor® Compact I worden gewapend. De wapening verzekert een gelijkmatige verdeling van de belasting. Het is belangrijk om te controleren of de contactspanning tussen de puntlast en het metselwerk kleiner dan of gelijk aan de berekende waarde van de druksterkte van het metselwerk is. 

5.4 Scheidingswanden die gevoelig zijn voor vervorming

Scheidingswanden op een vloerplaat zullen op diverse plaatsen scheuren als er te veel doorbuiging optreedt. Om dit te voorkomen, kan met Murfor® Compact I de wand worden gewapend en van de ondersteuning los worden gehouden. 

5.5 Metselwerk in tegelverband

Murfor® Compact I garandeert de stabiliteit van metselwerk met of zonder tegelverband. Bij metselwerk met tegelverband worden de bakstenen direct boven elkaar geplaatst, waardoor wapening voor de stabiliteit van de wand essentieel is. Bij metselwerk zonder overlappen is wapening nodig die het onvoldoende verband bij doorbuiging kan opvangen.

5.6 Hoek- en T-verbindingen

Wapening type Murfor® Compact I gecombineerd met wandhoekelementen Murfor® EFC/Z vormt de perfecte hoekverbinding. Breng op hoeken met 140 mm brede blokken Murfor® Compact I-100 aan. Op hoeken met 200 mm brede blokken moet 2x Murfor® Compact I-50 worden aangebracht.

5.7 Zijdelings belaste wandpanelen

Windbelaste wanden - met Murfor® Compact zijn langere of dunnere wanddelen mogelijk die hoge windbelastingen kunnen weerstaan. Keerwanden - kelderwanden, keerwanden of silowanden worden blootgesteld aan aanzienlijke spanningen door zijdelingse belastingen. Murfor® Compact vergroot de belastingscapaciteit van de wandoverspanning tussen de kolommen.

 

6. Voor welke toepassingen kan ik Murfor® Compact E gebruiken?

6.1 Spanningsconcentraties

Murfor® Compact E biedt aanvullende wapening op plaatsen met een hoge spanningsconcentratie: 

• Bij niveauverschillen 
• Aan de voet van de wand 
• Boven raam- en deuropeningen
• Murfor® Compact E onder raamdorpels

6.2 Lange wanden

Krimp of uitzetting van materialen kan tot scheuren in het metselwerk leiden. Met Murfor® Compact E zijn grotere afstanden tussen dilatatievoegen mogelijk. Deze grotere afstanden hangen af van: 

 


• Type en kleur van de gevelsteen 
• Type mortel of lijm 
• Type voeg 
• Ouderdom van de bakstenen 
• Oriëntatie 
• Temperatuur bij de uitvoering 
• Type belemmering

 

 

6.3 Puntgevels

Verbeter de stabiliteit van puntgevels door om de 300 mm een voeg met Murfor® Compact E te wapenen. Als de puntgevels meer dan 8 m hoog zijn, wordt geadviseerd om de 200 mm met Murfor® Compact E te wapenen. Houd altijd rekening met de aanbevelingen voor lange wanden.

6.4 Ongelijkmatige zettingen

Metselwerk op een gedeeltelijk verharde bodem of ongelijk terrein is gevoelig voor vervormingen en spanningen. Daarom wordt aanbevolen het metselwerk te wapenen.

Aanbevolen wapening: 

• Wapen de eerste 5 voegen en de fundering met Murfor® Compact E. 
• Wapen het metselwerk daarboven om de 400 mm

 

6.5 Geveldrager

Voorkom scheuren door een of twee voegen boven de geveldrager met Murfor® Compact E te wapenen.

6.6 Metselwerk in tegelverband

Wapen het metselwerk om de 300 mm met Murfor® Compact E om het onvoldoende verband bij metselwerk in tegelverband te compenseren.

6.7 Zijdelings belaste wandpanelen

Met Murfor® Compact zijn langere of dunnere wanddelen mogelijk die hoge windbelastingen kunnen weerstaan.

 

 

6.8 Balken van metselwerk

Balken van metselwerk met Murfor® Compact E nemen de buigmomenten op boven ramen en deuren. Ze kunnen met een rollaag of strekkenlaag worden gebruikt. 

Let op: 
• Deze balken zijn alleen geschikt voor niet-dragend metselwerk met een normaal metselverband. 
• De mortelkwaliteit moet een minimale druksterkte volgens klasse M5 en een minimale hechtsterkte van 0,20 N/mm² hebben.

Rollaag

Rollaag

Strekingslaag

Strekingslaag

6.9 Claustra metselwerk

Murfor® Compact E is in verschillende breedten leverbaar en uiterst flexibel in het gebruik. Daardoor is het de perfecte wapening voor claustra metselwerk.

7. Hoe veranker ik het metselwerk?

• De verankering moet minimum 50 cm zijn. 
• Breng ten minste 15 mm mortel aan onder en boven de Murfor® Compact.

8. Waar breng ik de waterkerende laag aan?

9. Is Murfor® Compact ETA-gecertificeerd?

Murfor® Compact is gecertificeerd voor constructief gebruik volgens ETA 18/0316, waardoor producten de CE-markering mogen gebruiken. De CE-markering bewijst dat het product is getest en voldoet aan de Europese vereisten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming. De CE-markering is van toepassing op producten die in de Europese Economische Ruimte (EER) worden geproduceerd en op producten die elders worden geproduceerd en vervolgens in de EER worden verkocht.


Terug naar boven