Antwoorden

1. Hoe wordt Fortifix® geïnstalleerd?

Stapsgewijs:

Frees het oppervlak en/of breng een profileerlaag aan om de juiste oppervlakteruwheid te creëren. Kippennesten en grote scheuren dienen afzonderlijk behandeld te worden. 

Maak het oppervlak schoon en droog, bij voorkeur met een hogedrukreiniger in combinatie met een afzuigsysteem.

Breng een bitumenemulsie aan als kleeflaag op het oppervlak. Gebruik bij voorkeur een polymeergemodificeerde bitumenemulsie.Er is ten minste 650 g/m² residueel bitumen nodig.

Ontrol Fortifix® manueel of automatisch in de natte kleeflaag. Zorg ervoor dat het net vlak wordt aangebracht en dat de wapening goed gefixeerd is vooraleer over te gaan naar de volgende stap.

Na de installatie van Fortifx® dienen passende maatregelen te worden genomen volgens de praktijkregels of de bestaande standaarden om kleven aan de wielen van het werkverkeer te voorkomen. 

Fortifix® overlagen met een asfaltlaag van minimaal 3,5 cm.

Terug naar boven

2. Hoe wordt Mesh Track® geïnstalleerd?

Stapsgewijs:

  1. Frees het oppervlak of breng een profileerlaag aan in geval van grote schade. Kippennesten en grote scheuren dienen afzonderlijk behandeld te worden.
  2. Maak het oppervlak schoon en droog, bij voorkeur met een hogedrukreiniger in combinatie met een afzuigsysteem.
  3. Ontrol Mesh Track® overkops op het gedroogde oppervlak.
  4. Knip de neggedraad ongeveer elke 10m door om het net te ontspannen en makkelijk vlak te krijgen.
  5. Leg het begin van de 2e rol onder het uiteinde van de 1e rol. Overlap in de langsrichting = min 1 maas. Voorkom een overlap van de dwarsstaven. Overlap in de dwarsrichting = 30 cm.
  6. Het net met een bandenwals vlakwalsen. Start het walsen in het midden van de rol. Herhaal dit proces tot het net volledig vlak ligt. 
  7. Indien nodig wordt de eerste dwarsstaaf vastgenageld. Vastnagelen alvorens de slemlaag aan te brengen.   
  8. Aanbrengen slemlaag. Dosering: ± 20 kg/m². Gebruik een slem op basis van polymeer gemodificeerd bitumen. 

Terug naar boven

3. Waar wordt Mesh Track® geplaatst in de wegopbouw?

We raden aan om Mesh Track® niet onder de toplaag te installeren maar dieper in de structuur. Dit laat toe om in de toekomst de toplaag te vervangen met behoud van de gunstige eigenschappen van het gewapende systeem.

Terug naar boven