Duvar donatıları için SSS

Aradığınız yanıtı burada bulamazsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.


1. Neden duvar donatısı kullanmalıyım? 

2. Her duvar tipinde her tür güçlendirmeyi kullanabilir miyim? 

3. Murfor® Compact’ı duvar genişliğine göre nasıl ayarlarım? 

4. Murfor® Compact’ı nasıl uygularım?

5. Murfor® Compact I’i hangi uygulamalar için kullanabilirim? 

5.1 Gerilme yığılmaları

5.2 Uzun duvarlar 

5.3 Noktasal yükler 

5.4 Deformasyona meyilli bölme duvarlar

5.5 Şaşırtmasız derzli duvar yapısı

5.6 Köşe ve T bağlantıları

5.7 Yanal yüklü duvar panelleri

6. Murfor® Compact E’yi hangi uygulamalar için kullanabilirim?

6.1 Gerilme yığılmaları 

6.2 Uzun duvarlar  

6.3 Kalkan duvarlar

6.4 Farklı oturmalar

6.5 Cephe desteği 

6.6 Şaşırtmasız derzli duvar yapısı

6.7 Yanal yüklü duvar panelleri

6.8 Yığma yapı kiriş tasarımı

6.9 Taş kafestarzı duvarlar 

7. Duvarların ankrajı nasıl gerçekleştirilir? 

8. Su tutucu membranı nasıl yerleştiririm?

9. Murfor® Compact ETA belgeli midir?

Yanıtlar


1. Neden duvar donatısı kullanmalıyım?  

Duvarların basınç mukavemeti yüksek ve çekme dayanımı düşüktür. Donatı eklenmesi, düzlem içi ve dışı kapasitelerini artırarak duvarın yapısal performansı ile kuvvetini artırır. Bu da yapıda çatlak kontrolünü artırır. Güçlendirme hem yapısal hem de geleneksel duvarlar için faydalıdır. 

2. Her duvar tipinde her tür güçlendirmeyi kullanabilir miyim? 

Herhangi bir güçlendirme kullanılması hiç güçlendirme kullanılmamasından daha iyidir. Ancak duvarınızın onyıllarca dayanıklı olması için, yapının bulunduğu ortama ve yapı malzemelerine uyarlanmış bir duvar donatısı türü seçilmesi önemlidir.  

Bekaert iki tür Murfor® Compact sunar: 

• Kuru ortamlarda kullanım için Murfor® Compact I (MX1). 
• Nemli ortamlara maruz kalan duvarlar için Murfor® Compact E (MX3 ve MX4). 
 
3. Murfor® Compact’ı duvar genişliğine göre nasıl ayarlarım? 

Murfor® Compact her türlü tuğla genişliğine uyarlanabilecek iki geleneksel genişlikte sunulur. Daha ayrıntılı bilgi için bize ulaşın.  

Murfor® Compact I
Murfor Compact I - 50 

7 çelik kord örgüsü
Murfor® Compact I-50 

Murfor Compact I-100 

14 çelik kord örgüsü
Murfor® Compact I-100

   

Murfor® Compact E

Murfor Compact E-35 

7 paslanmaz çelik kord örgüsü
Murfor® Compact I-35 

Murfor Compact E-70 

14 paslanmaz çelik kord örgüsü
Murfor® Compact E-70

    

Başa dön 

 
4. Murfor® Compact’ı nasıl uygularım?
Applying Murfor Compact - step 1

Murfor® Compact’ı bloklara uygulayın 

Applying Murfor Compact - step 2 

Bir katman harç uygulayın.

How to apply Murfor Compact - step 3 

Blokları yerine koyun. 

  

En az 500 mm’lik üst üste bindirme yapın. 

Masonry reinforcement overlaps Üst üste bindirmelerin hizalamasında değişikliğe gidin
 
  
 

Başa dön 


5.1 Gerilme yığılmaları  

Pencere açıklıklarının çevresindeki gerilme yığılmaları, pencerenin üst ve alt kısmına iki katman halinde Murfor® Compact I uygulanmasıyla absorbe edilebilir.
İki derzde Murfor® Compact I ile - Gerilme yığılmaları 

İki derzde Murfor® Compact I ile Reinforcing masonry against stress concentrations  


Murfor® Compact I olmadan

 
5.2 Uzun duvarlar 
 
masonry reinforcement in long walls  


Murfor® Compact I ile
Masonry reinforcement in long walls  
Murfor® Compact I olmadan 

5.3 Noktasal yükler

Bilyalı mafsallar gibi noktasal yükler, duvarlarda çekme kaynaklı strese ve çatlaklara neden olan yoğun münferit yüklerdir. Destek olarak beton kiriş kullanımı, duvarların homojenliğini olumsuz etkiler. 

Yükün miktarına bağlı olarak alttaki üç ilâ beş derz Murfor® Compact I ile güçlendirilebilir. Güçlendirme, yükün eşit bir şekilde dağılmasını sağlar. Tekil yük ile duvar arasındaki temas stresinin, duvarın basınç kuvvetinin hesaplanan değerine eşit veya daha küçük olduğunun teyit edilmesi önemlidir.  


 
5.4 Deformasyona meyilli bölme duvarlar

Döşeme plağı üzerine uygulanan bölme duvarlar, çok fazla sehim olan yerlerde farklı bölgelerde çatlamaya başlayacaktır. Bunu önlemek için Murfor® Compact I ile duvar güçlendirebilir ve plaktan izole edebilirsiniz. 
 
 
   
Masonry reinforcement in partition walls      


5.5 Şaşırtmasız derzli duvar yapısı

Murfor® Compact I, derzler şaşırtmasız olduğunda veya olmadığında duvar stabilitesini garanti eder. Şaşırtmasız derzli duvarlarda, tuğlalar doğrudan birbirinin üzerine yerleştirildiğinden, duvar stabilitesi için güçlendirme yapılması esastır. Üst üste binmenin olmadığı duvarlarda, yetersiz bükülme bağları için takviye sağlanması için güçlendirme gereklidir. 

masonry reinforcement in long walls    
Reinforcement in stack bonded masonry  
       

 

5.6 Köşe ve T bağlantıları

Murfor® Compact I güçlendirme, Murfor® EFC/Z duvar köşe elamanları ile birlikte kusursuz köşe bağlantısı sağlar. 140 mm genişliğinde blokların bulunduğu köşelerin bitirmesini Murfor® Compact I-100 ile tamamlayın. 200 mm genişliğinde blokların bulunduğu köşelerin bitirmesini 2 x Murfor® Compact I-50 ile tamamlayın.

 
Masonry reinforcement in corners and Ts
Başa dön 
5.7 Yanal yüklü duvar panelleri

Rüzgar yüklü duvarlar - Murfor® Compact daha uzun veya daha ince duvar bölmelerinin daha yüksek rüzgar yüklerine karşı dayanıklı olabilmesini sağlar. İstinat duvarları - Bodrum duvarları, veya silo duvarları yanal yükler nedeniyle büyük miktarda strese maruz kalır. Murfor® Compact kolonlar arasındaki duvar açıklığının yük taşıma kapasitesini artırır.

Masonry reinforcement on loaded panel walls

6.1 Gerilme yığılmaları

Murfor® Compact E, gerilme yığılmasının yüksek olduğu yerlerde ilave güçlendirme sağlar: 

• Seviye farklılıkları olan yerlerde 
• Duvar tabanında 
• Pencere ve kapı açıklıklarının üstünde
• Pencere eşiklerinin altında - Murfor® Compact E

Masonry reinforcement - stress concentrations 2   
Masonry reinforcement - stress concentrations 2 
       

 

6.2 Uzun duvarlar 

Malzemelerde büzülme veya genleşme, duvarda çatlaklara neden olabilir. Murfor® Compact E hareketli derzler arasında daha büyük boşluklar oluşturulabilmesini sağlar Bu büyük boluklar aşağıdakilere bağlıdır: 

• Cephe tuğlasının türü ve rengi 
• Harç veya tutkalın türü 
• Derzin türü 
• Tuğla yaşı 
• Konumlandırılması 
• Uygulama sırasındaki sıcaklık 
• Engelin türü

 

Masonry reinforcement in long walls

Başa dön 

 


6.3 Kalkan duvarlar

Derzlerin 300 mm’de bir Murfor® Compact E ile güçlendirilmesiyle kalkan duvarların stabilitesi iyileştirilir. Kalkan duvarlar 8 m’den yüksekse, 200 mm’de bir Murfor® Compact E ile güçlendirme yapılması önerilir. Uzun duvarlara yönelik önerileri her zaman dikkate alınız.

Masonry reinforcement in gables


Başa dön 


6.4 Farklı oturmalar

Kısmen sıkıştırılmış toprak veya düz olmayan arazi üzerindeki duvarlar deformasyon ve strese karşı hassastır. Bu nedenle duvarlarda güçlendirme yapılması önerilmektedir.

Önerilen donatı: 

• İlk 5 derzi ve temeli Murfor® Compact E ile güçlendirin. 
• Daha üstteki derzleri 400 mm’de bir güçlendirin

masonry reinforcement in differential settlement

 

Başa dön 

6.5 Cephe desteği

Murfor® Compact E ile cephe tuğlası desteğinin üzerindeki bir veya iki derzi güçlendirerek çatlakları önleyin.

 
Masonry reinforcement in facade supports

 
 

6.6 Şaşırtmasız derzli duvar yapısı

Şaşırtmasız derzli duvarlarda bağlanma yetersizliğini takviye etmek için duvarlara 300 mm’de bir Murfor® Compact E ile güçlendirme uygulayın.

Masonry reinforcement - stack bonded masonry

6.7 Yanal yüklü duvar panelleri
Murfor® Compact daha uzun veya daha ince duvar bölmelerinin daha şiddetli rüzgar yüklerine karşı dayanıklı olmasını sağlar.

 


Masonry reinforcement on loaded panel walls


6.8 Yığma yapı kiriş tasarımı

Murfor® Compact E işe yığma yapı kirişlerde pencereler ve kapıların üstündeki eğilme momentlerini absorbe eder. Bunlar asker dizilimi ve yatay dizilimi ile birlikte kullanılabilir. 

Not: 
• Bu kirişler yalnızca normal duvar bağlarının kullanıldığı yük taşımayan duvarlar için uygundur. 
• Harç kalitesi için basınç mukavemeti en az M5 ve minimum aderansı en az 0,20 N/mm² olmalıdır.
 

Masonry reinforcement - soldier course
 Göğüsleme sırası 
Masonry reinforcement stretcher course 
 
   
 

6.9 Taş kafestarzı duvarlar 

Murfor® Compact E farklı genişliklerde sunulmaktadır ve oldukça esnek bir kullanım alanına sahiptir. Bu nedenle Taş kafes tarzı duvarların donatısı için idealdir.

masonry reinforcement in claustras
 

7. Duvarların ankrajı nasıl gerçekleştirilir?  

• En az 50 cm uzunluğunda bir ankraj oluşturun. 
• Derze yerleştirirken Murfor® Compact’ın altına ve üstüne en az 15 mm kanlınlığında harç uygulayın.
 
8. Su tutucu membranı nasıl yerleştiririm?

Masonry reinforcement -  water retaining membrane
 

 

9. Murfor® Compact ETA belgeli midir?
Murfor® Compact, yapısal kullanım için ETA 18/0316 belgelidir; bu sayede ürünler CE işaretlidir. CE işareti, ürünün test edildiğini ve güvenlik, sağlık ve çevre koruması için Avrupa gerekliliklerini karşıladığını teyit eder. Avrupa Ekonomik Alanı’nda (AEA) üretilen ürünler ve AEA dışında üretilen ve bu alan içinde pazarlanan ürünler için geçerlidir.