"We hebben belangrijke vooruitgang geboekt in onze strategische transformatie die gericht is op nieuwe groeimarkten, innovatie en duurzaamheid"

Beste Aandeelhouder,
Beste Lezer,

We zijn verheugd dat we opnieuw een sterk jaar van strategische vooruitgang en robuuste financiële prestaties kunnen voorleggen in 2022, ondanks de vele uitdagingen wereldwijd. Wij hebben dit bereikt door ons te concentreren op prijszetting om de snel stijgende energie- en materiaalkosten te compenseren, door de businessmix verder te verbeteren, en groeikansen en organisatorische efficiënties te benutten. 

We hebben belangrijke vooruitgang geboekt in onze strategische transformatie die gericht is op nieuwe groeimarkten, innovatie en duurzaamheid. In veelbelovende groeidomeinen zoals de energietransitie haalden we belangrijke nieuwe orders binnen voor toepassingen in groene waterstofproductie en drijvende offshore windparken. De focus op dergelijke segmenten met een aanzienlijke groei en een hoger waardecreatiepotentieel versterkte de Groep in 2022 en zal bijdragen aan toekomstige groei en hogere winstgevendheid. De overeenkomst over de verkoop van onze Staaldraadtoepassingsactiviteiten in Chili en Peru zal ons in staat stellen de activiteitenportefeuille verder te verbeteren door de blootstelling aan meer gecommodiseerde en volatiele markten te verminderen.

Duurzaamheid staat centraal in onze transformatie - zowel door te werken aan het minimaliseren van onze impact als anderen te helpen hun impact te minimaliseren. Belangrijk is dat Bekaert voor het vijfde jaar op rij zijn veiligheidscijfers verbeterde en dat de vooruitgang op vlak van de duurzaamheidsprestaties in lijn liggen met de ambitieuze doelstellingen. We zijn er trots op dat onze doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen op korte en lange termijn te verminderen werden gevalideerd door het Science Based Targets-initiatief (SBTi). We zijn ook trots dat onze externe ESG-ratings blijven verbeteren en dat het werk dat we in de hele onderneming verrichten, wordt erkend. Bekaert werd onder meer geselecteerd voor opname in de BEL ESG Index van leidende duurzame ondernemingen in België door Euronext.

Vanuit financieel oogpunt hebben we een recordomzet gerealiseerd, die met 17% is gestegen tot € 5,7 miljard. De onderliggende EBIT bedroeg € 459 miljoen, een veerkrachtige prestatie gezien de moeilijke markten, waarbij prijsstijgingen en efficiëntiewinsten de hogere inputkosten en de lagere bezettingsgraad ruimschoots compenseerden. Onze voortdurende focus op werkkapitaal en het genereren van cash resulteerde in een nettoschuld op onderliggende EBITDA van 0,7x bij jaareinde 2022, waaruit onze veerkrachtige financiële positie blijkt.

Dankzij deze robuuste resultaten zijn we verheugd aan te kondigen dat de Raad van Bestuur aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei een brutodividend van € 1,65 zal voorstellen, wat overeenkomt met een stijging van 10% tegenover het vorige jaar. Daarnaast heeft de Raad voor 2023 een bijkomend inkoopprogramma voor eigen aandelen aangekondigd om uitstaande aandelen in te kopen en te vernietigen voor een totaalbedrag tot € 120 miljoen.

Wij zijn vastbesloten het tempo van onze transformatie voort te zetten. Wij investeren om de groei in veelbelovende markten te versnellen, zowel binnen onze kerntechnologieën als daarbuiten. We verhogen onze middelen voor innovatie en digitalisering, om meer waarde te creëren voor onze klanten. 

Hoewel de verkoop in 2023 goed gestart is in alle business units, blijven er economische onzekerheden. De robuuste performantie in 2022 en onze sterke financiële positie schenken ons vertrouwen in ons vermogen om onze strategische prioriteiten verder te verwezenlijken. Daarom blijven we onze ambitie bevestigen om onze doelen op middellange termijn (2022-2026) te behalen, met een organische omzetgroei van 3%+ CAGR en onderliggende EBIT-marge van 9-11% doorheen de cyclus.

Wij zijn onze klanten, zakenpartners en aandeelhouders dankbaar voor hun blijvende vertrouwen en steun.

We danken al onze medewerkers voor hun bijdrage, energie en grenzeloze geestdrift. 

Oswald Schmid, Gedelegeerd Bestuurder
Jürgen Tinggren, Voorzitter van de Raad van Bestuur