Vaste grond in waterstof

De voorbije jaren hebben we onze aanwezigheid in de gehele waardeketen van groenewaterstofproductie uitgebreid. Hoewel we de kansen al heel vroeg hadden gezien en we al meer dan twintig jaar ervaring hebben met het produceren van poreuze transportlagen voor proton exchange membrane (PEM) electrolyse, wonnen de marktontwikkelingen recent momentum.

Als gevolg daarvan zien we toegenomen en noodzakelijke samenwerking doorheen de hele waterstofwaardeketen.

Naast onze partnerschappen met marktleiders en research consortia, hebben we het ECO2Fuel-project vervoegd, een EU-project onder Horizon2020 om CO2 om te zetten in duurzame brandstof. We hebben ook een aandeel verworven in Pajarito Powder (Albuquerque, VS), een leider in de ontwikkeling en commercialisering van geavanceerde electrokatalysatoren voor electrolysers die groenewaterstofproductie mogelijk maken.

You Know Watt

Omdat we ons ervan bewust zijn dat de productie van onze producten en oplossingen gepaard gaat met een koolstof- en ruimere ecologische voetafdruk, is ons wereldwijde programma 'You Know Watt' erop gericht het energie- en waterverbruik en de afvalproductie op gestructureerde wijze verder terug te dringen.

We implementeren het programma fabriek per fabriek en engageren alle medewerkers om besparingsmaatregelen in deze domeinen te identificeren en te implementeren.   

De resultaten zijn tot nu toe zeer bemoedigend, met een algemeen geïdentificeerd potentieel voor verbetering van de energie-intensiteit van meer dan 15%, wat in lijn ligt met onze ambitie en doelstellingen. Ook hebben we mogelijkheden geïdentificeerd om ons waterverbruik en afvalproductie te verminderen. De resultaten ervan zijn in overeenstemming met of overtreffen onze doelstellingen.

Bekaert Sládkovičovo neemt Oekraïeners op in de familie

Veel Oekraïense vluchtelingen staken de grens over naar Slovakije. Bekaert nam het initiatief om vluchtelingen actief te helpen in hun zoektocht naar een veilige plek, een nieuwe thuis en lonend werk. 

Eind 2022 stelden we 77 Oekraïense collega's, voor het merendeel vrouwelijke vluchtelingen, tewerk in onze fabriek in Sládkovičovo (Slovakije). We creëerden een vriendelijke en veilige omgeving voor hen, hielpen met huisvesting en zorgden voor on-the-job training om hun aanpassings- en teamintegratieproces soepel te laten verlopen.

Alle Oekraïense collega's hebben hun productiecertificering afgerond en zijn officieel opgeleid om verschillende taken individueel en zelfstandig uit te voeren.

Verankerd in weer en wind

Als een wereldspeler op vlak van verankeringsoplossingen voor vlottende windmolenparken, investeerde Bekaert in TFI Marine. TFI Marine (Dublin, Ierland) is een leidende verankeringsinnovator voor drijvende windturbines. De onderneming heeft met succes SeaSpring ontwikkeld en gedemonstreerd, een baanbrekende, polymeer-gebaseerde verankeringscomponent die de verankeringslast en -vermoeiing van vlottende platformen ten gevolge van windkracht en golfslag vermindert.

Bekaerts investering in TFI Marine creëert sterke synergieën met de synthetischekabelactiviteiten van Bridon-Bekaert Ropes Group. Het partnerschap is ook de start van een commerciële samenwerking waarbij een slimme oplossing op de markt zal worden geïntroduceerd van BBRG synthetische kabels uitgerust met de TFI lastverlagende toestellen.

Water is leven

Elk jaar belandt 11 miljard kilo plastic in oceanen door een voortdurende instroom via rivieren en kanalen. Elke actie om de instroom te verminderen is zinvol en creëert bewustzijn bij de deelnemers.

Bekaert is partner van River Cleanup, een non-profit organisatie die events organiseert waarbij rivieren worden schoongemaakt, technologie ontwikkelt voor het permanent en mobiel verwijderen van plastic uit rivieren, en bewustzijn creëert om te voorkomen dat plastic in de eco-systemen binnendringt. Bekaert steunt zowel financieel als in natura, met engineering advies en materialen. De organisatie helpt Bekaert om schoonmaakacties op rivieren en in rivierbeddingen te organiseren in verschillende locaties ter wereld. Het is de bedoeling om het engagement van medewerkers en relaties met de gemeenschap aan te scherpen door samen actief het bewustzijn voor duurzaamheid te verhogen en activiteiten te organiseren.

In 2022 organiseerden we schoonmaakacties in Bossuit (België) en in Van Buren (Arkansas, VS). In 2023 zullen we dergelijke evenementen organiseren in Indonesië en Schotland.

Nieuwe mogelijkheden verwezenlijken

Misschien merkt u in dit verslag iets opvallends aan Bekaert: we hebben onze nieuwe ambitie en maatschappelijk doel gelanceerd en daarbij hoort een nieuwe visuele identiteit die ons merk vertegenwoordigt op een manier die ons erfgoed verenigt met hernieuwde durf.

Het is het begin van een nieuw hoofdstuk in onze lange geschiedenis, met een ambitieuze waardepropositie, duidelijke engagementen om doelgericht te leiden en een gedurfde nieuwe merkstijl.

Het onderpint volledig onze strategie en ons maatschappelijk doel: nieuwe mogelijkheden verwezenlijken.

SBTi-gevalideerde doelstellingen voor de vermindering van broeikasgassen

Nadat onze aanvraag werd aanvaard om de Business Ambition for 1,5°C-campagne - een dringende oproep tot actie van een wereldwijde coalitie om de opwarming van de aarde te beperken – te vervoegen, werden onze ambitieuze, wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor de vermindering van broeikasgassen onafhankelijk gevalideerd door het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Door hieraan deel te nemen en ons te verbinden tot doelstellingen in overeenstemming met SBTi, zijn wij lid geworden van de Race to Zero van de VN Climate Champions en daarmee willen wij een aanzienlijke impact hebben in de strijd tegen klimaatverandering.

Opname in BEL ESG index van Euronext Brussel

Bekaert is geselecteerd als lid van de nieuwe BEL ESG-index, een erkenning voor onze duurzaamheidsprestaties en vooruitgang. De BEL ESG-index omvat de toonaangevende duurzame Belgische beursgenoteerde ondernemingen die blijk geven van de beste praktijken op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. De index belicht bovendien de steeds groeiende vraag van de markt naar duurzame beleggingen.

SHAKTI initiatief in India

Ons team in India werkt samen met een lokale NGO, Pradeept Bharat, om het onderwijs en de emancipatie van meisjes in kansarme gemeenschappen, zoals de meisjes van de kwetsbare Katkari-stam, te verbeteren. Gedurende een programma van 12 maanden helpt het SHAKTI-initiatief meisjes bij het ontwikkelen van kunst- en ambachtelijke vaardigheden zoals tie-dye verftechnieken, handgemaakt quilten en gehaakte stoffen en voorwerpen.

Ons team in India gaf ook de kans op een eerste verkoopervaring door een stand op te zetten tijdens de Diwali-viering, waardoor Bekaert-collega's accessoires en decoratie konden kopen die door de 'Shakti'-meisjes waren geproduceerd.