Verder dan rapportering, verder dan financiële gegevens, verder dan morgen.

Het verslag is opgesteld in overeenstemming met de IFRS- en GRI-normen,
de verplichtingen die gelden voor emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten voor verhandeling op een gereglementeerde markt, en richtlijnen van de Non-Financial en Corporate Sustainability Reporting Directive. Onze aanpak plaatst de waarde en impact die we als onderneming creëren in een breder perspectief: verder dan rapportering, verder dan financiële gegevens, verder dan morgen.

Misschien merkt u in dit verslag iets opvallends aan Bekaert: we hebben onze nieuwe ambitie en maatschappelijk doel gelanceerd en daarbij hoort een nieuwe visuele identiteit die ons merk vertegenwoordigt op een manier die ons erfgoed verenigt met hernieuwde durf. Het is het begin van een nieuw hoofdstuk in onze lange geschiedenis, met een ambitieuze waardepropositie, duidelijke engagementen om doelgericht te leiden en een gedurfde nieuwe merkstijl.

Woord van de Voorzitter en de Gedelegeerd Bestuurder

We zijn verheugd dat we opnieuw een sterk jaar van strategische vooruitgang en robuuste financiële prestaties kunnen voorleggen in 2022, ondanks de vele uitdagingen wereldwijd. Wij hebben dit bereikt door ons te concentreren op prijszetting om de snel stijgende energie- en materiaalkosten te compenseren, door de businessmix verder te verbeteren, en groeikansen en organisatorische efficiënties te benutten. 

De hoogtepunten van 2022

Onze verhalen van 2022

Doorheen het jaar hebben we vooruitgang geboekt op verschillende vlakken. Deze verhalen tonen enkele van onze initiatieven.

English version

This annual report is also available in English.