Brussels Airport, Brussel, België

Projecttype:

  • Weg

Toepassing: 

  • Asfaltverharding

Partners: 

  • Aannemer: NV Mobilmat
  • Eigenaar: The Brussels Airport Company 

De start- en landingsbanen van de luchthaven moeten ten minste om de 30 jaar worden vernieuwd om een veilige start en landing te garanderen. Dit project omvat de renovatie van zeven start- en landingsbanen op Brussels Airport.

Pierre Biesemans, Service Manager surface maintenance bij The Brussels Airport Company vertelt over het project en zijn ervaring met Mesh Track® wegversterking.

De uitdaging

"De betonplaten begonnen horizontale en verticale scheuren te vertonen en de voegen begonnen af te brokkelen. Omdat we alle zeven start- en landingsbanen zo snel mogelijk moesten renoveren om ons drukke luchtverkeer te ondersteunen, was er geen tijd om de platen volledig te vervangen. Wat we nodig hadden was een duurzame, structurele renovatie.

De oplossing

"Mesh® Track belooft snel werk en minimale verkeershinder. Een team kan tot 10.000 m² Mesh Track® per dag plaatsen. Dit snelle werk staat in schril contrast met de traditionele betonverharding die minstens 28 dagen nodig heeft om goed uit te harden.”

"Mobilmat deelde ook referenties die de duurzaamheid van wegen die met Mesh® Track werden gerenoveerd, illustreerden. Zwaarbelaste wegen waren na 10 tot 15 jaar nog steeds operationeel, met weinig tot geen renovatie. We besloten om al onze zeven start- en landingsbanen te renoveren met Mesh® Track. We blijven tot op de dag van vandaag zeer tevreden over deze beslissing.