Please complete your product name with the product type as found on the packaging (ex: Duo100, 6560BG, EFS, ...)
* = required field

Available documents

Document typeProduct typeTitleLanguageDate
HR - EZ Izjava o svojstvima33DOP_CI.00012.BKZW_hr-HR_20190211_33_STUCANETCroatian (Croatia)11-02-2019
CZ - ES prohlášení o vlastnostech33DOP_CI.00012.BKZW_cs-CZ_20190211_33_STUCANETCzech (Czech Republic)11-02-2019
DK - CE ydeevnedeklaration33DOP_CI.00012.BKZW_da-DK_20190211_33_STUCANETDanish (Denmark)11-02-2019
NL - CE Prestatieverklaring33DOP_CI.00012.BKZW_nl-BE_20190211_33_STUCANETDutch (Belgium)11-02-2019
EN - Declaration of performance33DOP_CI.00012.BKZW_en_20190211_33_STUCANETEnglish11-02-2019
FR - Déclaration des Performances CE33DOP_CI.00012.BKZW_fr_20190211_33_STUCANETFrench11-02-2019
DE - EG Leistungserklärung33DOP_CI.00012.BKZW_de-DE_20190211_33_STUCANETGerman (Germany)11-02-2019
EL - Δήλωση Απόδοσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής33DOP_CI.00012.BKZW_el-GR_20190211_33_STUCANETGreek (Greece)11-02-2019
IT - Dichiarazione di Prestazione CE33DOP_CI.00012.BKZW_it-IT_20190211_33_STUCANETItalian (Italy)11-02-2019
PL - Deklaracja WE właściwości użytkowych33DOP_CI.00012.BKZW_pl-PL_20190211_33_STUCANETPolish (Poland)11-02-2019
PT - Declaração de Desempenho CE33DOP_CI.00012.BKZW_pt-PT_20190211_33_STUCANETPortuguese (Portugal)11-02-2019
RO - Declaraţie de performanţă CE33DOP_CI.00012.BKZW_ro-RO_20190211_33_STUCANETRomanian (Romania)11-02-2019
SK - Vyhlásenie EC o parametroch výkonnosti33DOP_CI.00012.BKZW_sk-SK_20190211_33_STUCANETSlovak (Slovakia)11-02-2019
SL - Izjava ES o lastnostih33DOP_CI.00012.BKZW_sl-SI_20190211_33_STUCANETSlovenian (Slovenia)11-02-2019
ES - Declaración de prestaciones CE33DOP_CI.00012.BKZW_es-ES_20190211_33_STUCANETSpanish (Spain)11-02-2019
SE - EG Prestanda-deklaration33DOP_CI.00012.BKZW_sv-SE_20190211_33_STUCANETSwedish (Sweden)11-02-2019
HR - EZ Izjava o svojstvima80DOP_CI.00012.BKZW_hr-HR_20190211_80_STUCANETCroatian (Croatia)11-02-2019
CZ - ES prohlášení o vlastnostech80DOP_CI.00012.BKZW_cs-CZ_20190211_80_STUCANETCzech (Czech Republic)11-02-2019
DK - CE ydeevnedeklaration80DOP_CI.00012.BKZW_da-DK_20190211_80_STUCANETDanish (Denmark)11-02-2019
NL - CE Prestatieverklaring80DOP_CI.00012.BKZW_nl-BE_20190211_80_STUCANETDutch (Belgium)11-02-2019
EN - Declaration of performance80DOP_CI.00012.BKZW_en_20190211_80_STUCANETEnglish11-02-2019
FR - Déclaration des Performances CE80DOP_CI.00012.BKZW_fr_20190211_80_STUCANETFrench11-02-2019
DE - EG Leistungserklärung80DOP_CI.00012.BKZW_de-DE_20190211_80_STUCANETGerman (Germany)11-02-2019
EL - Δήλωση Απόδοσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής80DOP_CI.00012.BKZW_el-GR_20190211_80_STUCANETGreek (Greece)11-02-2019
IT - Dichiarazione di Prestazione CE80DOP_CI.00012.BKZW_it-IT_20190211_80_STUCANETItalian (Italy)11-02-2019
PL - Deklaracja WE właściwości użytkowych80DOP_CI.00012.BKZW_pl-PL_20190211_80_STUCANETPolish (Poland)11-02-2019
PT - Declaração de Desempenho CE80DOP_CI.00012.BKZW_pt-PT_20190211_80_STUCANETPortuguese (Portugal)11-02-2019
RO - Declaraţie de performanţă CE80DOP_CI.00012.BKZW_ro-RO_20190211_80_STUCANETRomanian (Romania)11-02-2019
SK - Vyhlásenie EC o parametroch výkonnosti80DOP_CI.00012.BKZW_sk-SK_20190211_80_STUCANETSlovak (Slovakia)11-02-2019
SL - Izjava ES o lastnostih80DOP_CI.00012.BKZW_sl-SI_20190211_80_STUCANETSlovenian (Slovenia)11-02-2019
ES - Declaración de prestaciones CE80DOP_CI.00012.BKZW_es-ES_20190211_80_STUCANETSpanish (Spain)11-02-2019
SE - EG Prestanda-deklaration80DOP_CI.00012.BKZW_sv-SE_20190211_80_STUCANETSwedish (Sweden)11-02-2019
HR - EZ Izjava o svojstvima80EBMDOP_CI.00012.BKZW_hr-HR_20190211_80EBM_STUCANETCroatian (Croatia)11-02-2019
CZ - ES prohlášení o vlastnostech80EBMDOP_CI.00012.BKZW_cs-CZ_20190211_80EBM_STUCANETCzech (Czech Republic)11-02-2019
DK - CE ydeevnedeklaration80EBMDOP_CI.00012.BKZW_da-DK_20190211_80EBM_STUCANETDanish (Denmark)11-02-2019
NL - CE Prestatieverklaring80EBMDOP_CI.00012.BKZW_nl-BE_20190211_80EBM_STUCANETDutch (Belgium)11-02-2019
EN - Declaration of performance80EBMDOP_CI.00012.BKZW_en_20190211_80EBM_STUCANETEnglish11-02-2019
FR - Déclaration des Performances CE80EBMDOP_CI.00012.BKZW_fr_20190211_80EBM_STUCANETFrench11-02-2019
DE - EG Leistungserklärung80EBMDOP_CI.00012.BKZW_de-DE_20190211_80EBM_STUCANETGerman (Germany)11-02-2019
EL - Δήλωση Απόδοσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής80EBMDOP_CI.00012.BKZW_el-GR_20190211_80EBM_STUCANETGreek (Greece)11-02-2019
IT - Dichiarazione di Prestazione CE80EBMDOP_CI.00012.BKZW_it-IT_20190211_80EBM_STUCANETItalian (Italy)11-02-2019
PL - Deklaracja WE właściwości użytkowych80EBMDOP_CI.00012.BKZW_pl-PL_20190211_80EBM_STUCANETPolish (Poland)11-02-2019
PT - Declaração de Desempenho CE80EBMDOP_CI.00012.BKZW_pt-PT_20190211_80EBM_STUCANETPortuguese (Portugal)11-02-2019
RO - Declaraţie de performanţă CE80EBMDOP_CI.00012.BKZW_ro-RO_20190211_80EBM_STUCANETRomanian (Romania)11-02-2019
SK - Vyhlásenie EC o parametroch výkonnosti80EBMDOP_CI.00012.BKZW_sk-SK_20190211_80EBM_STUCANETSlovak (Slovakia)11-02-2019
SL - Izjava ES o lastnostih80EBMDOP_CI.00012.BKZW_sl-SI_20190211_80EBM_STUCANETSlovenian (Slovenia)11-02-2019
ES - Declaración de prestaciones CE80EBMDOP_CI.00012.BKZW_es-ES_20190211_80EBM_STUCANETSpanish (Spain)11-02-2019
SE - EG Prestanda-deklaration80EBMDOP_CI.00012.BKZW_sv-SE_20190211_80EBM_STUCANETSwedish (Sweden)11-02-2019
HR - EZ Izjava o svojstvima80HGBMDOP_CI.00012.BKZW_hr-HR_20190211_80HGBM_STUCANETCroatian (Croatia)11-02-2019
CZ - ES prohlášení o vlastnostech80HGBMDOP_CI.00012.BKZW_cs-CZ_20190211_80HGBM_STUCANETCzech (Czech Republic)11-02-2019
DK - CE ydeevnedeklaration80HGBMDOP_CI.00012.BKZW_da-DK_20190211_80HGBM_STUCANETDanish (Denmark)11-02-2019
NL - CE Prestatieverklaring80HGBMDOP_CI.00012.BKZW_nl-BE_20190211_80HGBM_STUCANETDutch (Belgium)11-02-2019
EN - Declaration of performance80HGBMDOP_CI.00012.BKZW_en_20190211_80HGBM_STUCANETEnglish11-02-2019
FR - Déclaration des Performances CE80HGBMDOP_CI.00012.BKZW_fr_20190211_80HGBM_STUCANETFrench11-02-2019
DE - EG Leistungserklärung80HGBMDOP_CI.00012.BKZW_de-DE_20190211_80HGBM_STUCANETGerman (Germany)11-02-2019
EL - Δήλωση Απόδοσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής80HGBMDOP_CI.00012.BKZW_el-GR_20190211_80HGBM_STUCANETGreek (Greece)11-02-2019
IT - Dichiarazione di Prestazione CE80HGBMDOP_CI.00012.BKZW_it-IT_20190211_80HGBM_STUCANETItalian (Italy)11-02-2019
PL - Deklaracja WE właściwości użytkowych80HGBMDOP_CI.00012.BKZW_pl-PL_20190211_80HGBM_STUCANETPolish (Poland)11-02-2019
PT - Declaração de Desempenho CE80HGBMDOP_CI.00012.BKZW_pt-PT_20190211_80HGBM_STUCANETPortuguese (Portugal)11-02-2019
RO - Declaraţie de performanţă CE80HGBMDOP_CI.00012.BKZW_ro-RO_20190211_80HGBM_STUCANETRomanian (Romania)11-02-2019
SK - Vyhlásenie EC o parametroch výkonnosti80HGBMDOP_CI.00012.BKZW_sk-SK_20190211_80HGBM_STUCANETSlovak (Slovakia)11-02-2019
SL - Izjava ES o lastnostih80HGBMDOP_CI.00012.BKZW_sl-SI_20190211_80HGBM_STUCANETSlovenian (Slovenia)11-02-2019
ES - Declaración de prestaciones CE80HGBMDOP_CI.00012.BKZW_es-ES_20190211_80HGBM_STUCANETSpanish (Spain)11-02-2019
SE - EG Prestanda-deklaration80HGBMDOP_CI.00012.BKZW_sv-SE_20190211_80HGBM_STUCANETSwedish (Sweden)11-02-2019
HR - EZ Izjava o svojstvimaSDOP_CI.00012.BKZW_hr-HR_20190211_S_STUCANETCroatian (Croatia)11-02-2019
CZ - ES prohlášení o vlastnostechSDOP_CI.00012.BKZW_cs-CZ_20190211_S_STUCANETCzech (Czech Republic)11-02-2019
DK - CE ydeevnedeklarationSDOP_CI.00012.BKZW_da-DK_20190211_S_STUCANETDanish (Denmark)11-02-2019
NL - CE PrestatieverklaringSDOP_CI.00012.BKZW_nl-BE_20190211_S_STUCANETDutch (Belgium)11-02-2019
EN - Declaration of performanceSDOP_CI.00012.BKZW_en_20190211_S_STUCANETEnglish11-02-2019
FR - Déclaration des Performances CESDOP_CI.00012.BKZW_fr_20190211_S_STUCANETFrench11-02-2019
DE - EG LeistungserklärungSDOP_CI.00012.BKZW_de-DE_20190211_S_STUCANETGerman (Germany)11-02-2019
EL - Δήλωση Απόδοσης της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςSDOP_CI.00012.BKZW_el-GR_20190211_S_STUCANETGreek (Greece)11-02-2019
IT - Dichiarazione di Prestazione CESDOP_CI.00012.BKZW_it-IT_20180517_S_STUCANETItalian (Italy)17-05-2018
PL - Deklaracja WE właściwości użytkowychSDOP_CI.00012.BKZW_pl-PL_20190211_S_STUCANETPolish (Poland)11-02-2019
PT - Declaração de Desempenho CESDOP_CI.00012.BKZW_pt-PT_20190211_S_STUCANETPortuguese (Portugal)11-02-2019
RO - Declaraţie de performanţă CESDOP_CI.00012.BKZW_ro-RO_20190211_S_STUCANETRomanian (Romania)11-02-2019
SK - Vyhlásenie EC o parametroch výkonnostiSDOP_CI.00012.BKZW_sk-SK_20190211_S_STUCANETSlovak (Slovakia)11-02-2019
SL - Izjava ES o lastnostihSDOP_CI.00012.BKZW_sl-SI_20190211_S_STUCANETSlovenian (Slovenia)11-02-2019
ES - Declaración de prestaciones CESDOP_CI.00012.BKZW_es-ES_20190211_S_STUCANETSpanish (Spain)11-02-2019
SE - EG Prestanda-deklarationSDOP_CI.00012.BKZW_sv-SE_20190211_S_STUCANETSwedish (Sweden)11-02-2019
HR - EZ Izjava o svojstvimaSEDOP_CI.00012.BKZW_hr-HR_20190211_SE_STUCANETCroatian (Croatia)11-02-2019
CZ - ES prohlášení o vlastnostechSEDOP_CI.00012.BKZW_cs-CZ_20190211_SE_STUCANETCzech (Czech Republic)11-02-2019
DK - CE ydeevnedeklarationSEDOP_CI.00012.BKZW_da-DK_20190211_SE_STUCANETDanish (Denmark)11-02-2019
NL - CE PrestatieverklaringSEDOP_CI.00012.BKZW_nl-BE_20190211_SE_STUCANETDutch (Belgium)11-02-2019
EN - Declaration of performanceSEDOP_CI.00012.BKZW_en_20190211_SE_STUCANETEnglish11-02-2019
FR - Déclaration des Performances CESEDOP_CI.00012.BKZW_fr_20190211_SE_STUCANETFrench11-02-2019
DE - EG LeistungserklärungSEDOP_CI.00012.BKZW_de-DE_20190211_SE_STUCANETGerman (Germany)11-02-2019
EL - Δήλωση Απόδοσης της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςSEDOP_CI.00012.BKZW_el-GR_20190211_SE_STUCANETGreek (Greece)11-02-2019
IT - Dichiarazione di Prestazione CESEDOP_CI.00012.BKZW_it-IT_20190211_SE_STUCANETItalian (Italy)11-02-2019
PL - Deklaracja WE właściwości użytkowychSEDOP_CI.00012.BKZW_pl-PL_20190211_SE_STUCANETPolish (Poland)11-02-2019
PT - Declaração de Desempenho CESEDOP_CI.00012.BKZW_pt-PT_20190211_SE_STUCANETPortuguese (Portugal)11-02-2019
RO - Declaraţie de performanţă CESEDOP_CI.00012.BKZW_ro-RO_20190211_SE_STUCANETRomanian (Romania)11-02-2019
SK - Vyhlásenie EC o parametroch výkonnostiSEDOP_CI.00012.BKZW_sk-SK_20190211_SE_STUCANETSlovak (Slovakia)11-02-2019
SL - Izjava ES o lastnostihSEDOP_CI.00012.BKZW_sl-SI_20190211_SE_STUCANETSlovenian (Slovenia)11-02-2019
ES - Declaración de prestaciones CESEDOP_CI.00012.BKZW_es-ES_20190211_SE_STUCANETSpanish (Spain)11-02-2019
SE - EG Prestanda-deklarationSEDOP_CI.00012.BKZW_sv-SE_20190211_SE_STUCANETSwedish (Sweden)11-02-2019
HR - EZ Izjava o svojstvimaSEBMDOP_CI.00012.BKZW_hr-HR_20190211_SEBM_STUCANETCroatian (Croatia)11-02-2019
CZ - ES prohlášení o vlastnostechSEBMDOP_CI.00012.BKZW_cs-CZ_20190211_SEBM_STUCANETCzech (Czech Republic)11-02-2019
DK - CE ydeevnedeklarationSEBMDOP_CI.00012.BKZW_da-DK_20190211_SEBM_STUCANETDanish (Denmark)11-02-2019
NL - CE PrestatieverklaringSEBMDOP_CI.00012.BKZW_nl-BE_20190211_SEBM_STUCANETDutch (Belgium)11-02-2019
EN - Declaration of performanceSEBMDOP_CI.00012.BKZW_en_20190211_SEBM_STUCANETEnglish11-02-2019
FR - Déclaration des Performances CESEBMDOP_CI.00012.BKZW_fr_20190211_SEBM_STUCANETFrench11-02-2019
DE - EG LeistungserklärungSEBMDOP_CI.00012.BKZW_de-DE_20190211_SEBM_STUCANETGerman (Germany)11-02-2019
EL - Δήλωση Απόδοσης της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςSEBMDOP_CI.00012.BKZW_el-GR_20190211_SEBM_STUCANETGreek (Greece)11-02-2019
IT - Dichiarazione di Prestazione CESEBMDOP_CI.00012.BKZW_it-IT_20190211_SEBM_STUCANETItalian (Italy)11-02-2019
PL - Deklaracja WE właściwości użytkowychSEBMDOP_CI.00012.BKZW_pl-PL_20190211_SEBM_STUCANETPolish (Poland)11-02-2019
PT - Declaração de Desempenho CESEBMDOP_CI.00012.BKZW_pt-PT_20190211_SEBM_STUCANETPortuguese (Portugal)11-02-2019
RO - Declaraţie de performanţă CESEBMDOP_CI.00012.BKZW_ro-RO_20190211_SEBM_STUCANETRomanian (Romania)11-02-2019
SK - Vyhlásenie EC o parametroch výkonnostiSEBMDOP_CI.00012.BKZW_sk-SK_20190211_SEBM_STUCANETSlovak (Slovakia)11-02-2019
SL - Izjava ES o lastnostihSEBMDOP_CI.00012.BKZW_sl-SI_20190211_SEBM_STUCANETSlovenian (Slovenia)11-02-2019
ES - Declaración de prestaciones CESEBMDOP_CI.00012.BKZW_es-ES_20190211_SEBM_STUCANETSpanish (Spain)11-02-2019
SE - EG Prestanda-deklarationSEBMDOP_CI.00012.BKZW_sv-SE_20190211_SEBM_STUCANETSwedish (Sweden)11-02-2019
HR - EZ Izjava o svojstvimaSHDOP_CI.00012.BKZW_hr-HR_20190211_SH_STUCANETCroatian (Croatia)11-02-2019
CZ - ES prohlášení o vlastnostechSHDOP_CI.00012.BKZW_cs-CZ_20190211_SH_STUCANETCzech (Czech Republic)11-02-2019
DK - CE ydeevnedeklarationSHDOP_CI.00012.BKZW_da-DK_20190211_SH_STUCANETDanish (Denmark)11-02-2019
NL - CE PrestatieverklaringSHDOP_CI.00012.BKZW_nl-BE_20190211_SH_STUCANETDutch (Belgium)11-02-2019
EN - Declaration of performanceSHDOP_CI.00012.BKZW_en_20190211_SH_STUCANETEnglish11-02-2019
FR - Déclaration des Performances CESHDOP_CI.00012.BKZW_fr_20190211_SH_STUCANETFrench11-02-2019
DE - EG LeistungserklärungSHDOP_CI.00012.BKZW_de-DE_20190211_SH_STUCANETGerman (Germany)11-02-2019
EL - Δήλωση Απόδοσης της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςSHDOP_CI.00012.BKZW_el-GR_20190211_SH_STUCANETGreek (Greece)11-02-2019
IT - Dichiarazione di Prestazione CESHDOP_CI.00012.BKZW_it-IT_20190211_SH_STUCANETItalian (Italy)11-02-2019
PL - Deklaracja WE właściwości użytkowychSHDOP_CI.00012.BKZW_pl-PL_20190211_SH_STUCANETPolish (Poland)11-02-2019
PT - Declaração de Desempenho CESHDOP_CI.00012.BKZW_pt-PT_20190211_SH_STUCANETPortuguese (Portugal)11-02-2019
RO - Declaraţie de performanţă CESHDOP_CI.00012.BKZW_ro-RO_20190211_SH_STUCANETRomanian (Romania)11-02-2019
SK - Vyhlásenie EC o parametroch výkonnostiSHDOP_CI.00012.BKZW_sk-SK_20190211_SH_STUCANETSlovak (Slovakia)11-02-2019
SL - Izjava ES o lastnostihSHDOP_CI.00012.BKZW_sl-SI_20190211_SH_STUCANETSlovenian (Slovenia)11-02-2019
ES - Declaración de prestaciones CESHDOP_CI.00012.BKZW_es-ES_20190211_SH_STUCANETSpanish (Spain)11-02-2019
SE - EG Prestanda-deklarationSHDOP_CI.00012.BKZW_sv-SE_20190211_SH_STUCANETSwedish (Sweden)11-02-2019
HR - EZ Izjava o svojstvimaSHGBMDOP_CI.00012.BKZW_hr-HR_20190211_SHGBM_STUCANETCroatian (Croatia)11-02-2019
CZ - ES prohlášení o vlastnostechSHGBMDOP_CI.00012.BKZW_cs-CZ_20190211_SHGBM_STUCANETCzech (Czech Republic)11-02-2019
DK - CE ydeevnedeklarationSHGBMDOP_CI.00012.BKZW_da-DK_20190211_SHGBM_STUCANETDanish (Denmark)11-02-2019
NL - CE PrestatieverklaringSHGBMDOP_CI.00012.BKZW_nl-BE_20190211_SHGBM_STUCANETDutch (Belgium)11-02-2019
EN - Declaration of performanceSHGBMDOP_CI.00012.BKZW_en_20190211_SHGBM_STUCANETEnglish11-02-2019
FR - Déclaration des Performances CESHGBMDOP_CI.00012.BKZW_fr_20190211_SHGBM_STUCANETFrench11-02-2019
DE - EG LeistungserklärungSHGBMDOP_CI.00012.BKZW_de-DE_20190211_SHGBM_STUCANETGerman (Germany)11-02-2019
EL - Δήλωση Απόδοσης της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςSHGBMDOP_CI.00012.BKZW_el-GR_20190211_SHGBM_STUCANETGreek (Greece)11-02-2019
IT - Dichiarazione di Prestazione CESHGBMDOP_CI.00012.BKZW_it-IT_20190211_SHGBM_STUCANETItalian (Italy)11-02-2019
PL - Deklaracja WE właściwości użytkowychSHGBMDOP_CI.00012.BKZW_pl-PL_20190211_SHGBM_STUCANETPolish (Poland)11-02-2019
PT - Declaração de Desempenho CESHGBMDOP_CI.00012.BKZW_pt-PT_20190211_SHGBM_STUCANETPortuguese (Portugal)11-02-2019
RO - Declaraţie de performanţă CESHGBMDOP_CI.00012.BKZW_ro-RO_20190211_SHGBM_STUCANETRomanian (Romania)11-02-2019
SK - Vyhlásenie EC o parametroch výkonnostiSHGBMDOP_CI.00012.BKZW_sk-SK_20190211_SHGBM_STUCANETSlovak (Slovakia)11-02-2019
SL - Izjava ES o lastnostihSHGBMDOP_CI.00012.BKZW_sl-SI_20190211_SHGBM_STUCANETSlovenian (Slovenia)11-02-2019
ES - Declaración de prestaciones CESHGBMDOP_CI.00012.BKZW_es-ES_20190211_SHGBM_STUCANETSpanish (Spain)11-02-2019
SE - EG Prestanda-deklarationSHGBMDOP_CI.00012.BKZW_sv-SE_20190211_SHGBM_STUCANETSwedish (Sweden)11-02-2019
HR - EZ Izjava o svojstvimaSNDOP_CI.00012.BKZW_hr-HR_20190211_SN_STUCANETCroatian (Croatia)11-02-2019
CZ - ES prohlášení o vlastnostechSNDOP_CI.00012.BKZW_cs-CZ_20190211_SN_STUCANETCzech (Czech Republic)11-02-2019
DK - CE ydeevnedeklarationSNDOP_CI.00012.BKZW_da-DK_20190211_SN_STUCANETDanish (Denmark)11-02-2019
NL - CE PrestatieverklaringSNDOP_CI.00012.BKZW_nl-BE_20190211_SN_STUCANETDutch (Belgium)11-02-2019
EN - Declaration of performanceSNDOP_CI.00012.BKZW_en_20190211_SN_STUCANETEnglish11-02-2019
FR - Déclaration des Performances CESNDOP_CI.00012.BKZW_fr_20190211_SN_STUCANETFrench11-02-2019
DE - EG LeistungserklärungSNDOP_CI.00012.BKZW_de-DE_20190211_SN_STUCANETGerman (Germany)11-02-2019
EL - Δήλωση Απόδοσης της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςSNDOP_CI.00012.BKZW_el-GR_20190211_SN_STUCANETGreek (Greece)11-02-2019
IT - Dichiarazione di Prestazione CESNDOP_CI.00012.BKZW_it-IT_20190211_SN_STUCANETItalian (Italy)11-02-2019
PL - Deklaracja WE właściwości użytkowychSNDOP_CI.00012.BKZW_pl-PL_20190211_SN_STUCANETPolish (Poland)11-02-2019
PT - Declaração de Desempenho CESNDOP_CI.00012.BKZW_pt-PT_20190211_SN_STUCANETPortuguese (Portugal)11-02-2019
RO - Declaraţie de performanţă CESNDOP_CI.00012.BKZW_ro-RO_20190211_SN_STUCANETRomanian (Romania)11-02-2019
SK - Vyhlásenie EC o parametroch výkonnostiSNDOP_CI.00012.BKZW_sk-SK_20190211_SN_STUCANETSlovak (Slovakia)11-02-2019
SL - Izjava ES o lastnostihSNDOP_CI.00012.BKZW_sl-SI_20190211_SN_STUCANETSlovenian (Slovenia)11-02-2019
ES - Declaración de prestaciones CESNDOP_CI.00012.BKZW_es-ES_20190211_SN_STUCANETSpanish (Spain)11-02-2019
SE - EG Prestanda-deklarationSNDOP_CI.00012.BKZW_sv-SE_20190211_SN_STUCANETSwedish (Sweden)11-02-2019

Stucanet® CE documents

You can select the document below for download in your language.
If your language is not listed yet, it will be added soon.