Engineering - Bekaert.com

EngineeringOne of the elements that differentiates Bekaert from the competition is the fact that we have our own engineering department which designs and develops total plant layouts and production lines. This ensures the highest standards of performance of environment and ergonomic-friendly processes and of safety. Bekaert's engineering team has developed considerable know-how and international experience in a broad spectrum of mechanical and electrical engineering. This in-house expertise makes sure that our production plants are optimally organized and equipped with the most advanced machines and infrastructure.

Production processes re-engineered:

Bekaert’s in-house engineering department designs, assembles, installs and maintains the equipment for our plants worldwide. Our engineering activities span the complete cycle from machine concept to automated production line, and close the loop by improving machine design based on production data. Production efficiency is also supported by global spare parts asset management. Our engineering department has teams at different facilities in Belgium, China, Slovakia, India and Brazil.

 

Key activities and competences:

  • Design, production, assembly, installation and maintenance
  • Process development in cooperation with R&D and the business platforms
  • Ergonomics, energy consumption reduction, machine safety
  • Construction design and layout of new plants
  • Proprietary technology
  • Global spare parts asset management and distribution

 In Engineering werd een project opgestart waarbij we een noodzakelijke organisatiekanteling wensen door te voeren en de huidige organisatiestructuur te wijzigen van een klassieke, traditionele hiërarchische lijn structuur naar een structuur die het mogelijk maakt om op een meer dynamische, meer geïntegreerde manier om te gaan met onze productieprocessen.  Er moet meer betrokkenheid zijn van alle – op dit moment nog zeer gescheiden – diensten, maar ook van de medewerkers zelf.  We willen onze medewerkers meer opportuniteiten geven, meer kansen, meer mogelijkheden om zelf beslissingen te nemen, en meer verantwoordelijkheid.  Samenwerking is daarbij een kernwoord.  Zowel op vlak van de verschillende diensten, als op niveau van de medewerkers moet er meer (lees: voortdurend) en beter (lees: optimaal) samengewerkt worden.  Dat zal de algemene tevredenheid van onze medewerkers, en het welbehagen bij onze organisatie aanzienlijk verhogen, en het niveau van stress en de aanwezige frustraties aanzienlijk verminderen.  Het geeft onze medewerkers betere werkvooruitzichten zowel met betrekking tot de dagelijkse job, als op lange termijn.

Dit project wordt met steun van het Europees Sociaal Fonds uitgevoerd. 

Financiële Steun van ESF.