Fortifix

 • 1-C
 • 2-C
 • Dutch (NL-BE)
 • English (EN)
 • French (FR)
 • German (DE-DE)
 • Italian (IT-IT)
 • Polish (PL-PL)
 • Slovak (SK-SK)
Language must be filled in.
* required field

Date Type of document Product family Type Fibre Language
14/05/2024 FICHE TECHNIQUE FORTIFIX 2-C FR
14/05/2024 FICHE TECHNIQUE FORTIFIX 1-C FR
07/05/2024 DATASHEET FORTIFIX 2-C EN
07/05/2024 DATASHEET FORTIFIX 1-C EN
19/03/2023 Deklaracja właściwości użytkowych FORTIFIX PL-PL
19/03/2023 EC Declaration of Performance FORTIFIX EN
19/03/2023 Dichiarazione di Prestazione CE FORTIFIX IT-IT
19/03/2023 EC Declaration of Performance FORTIFIX EN
19/03/2023 Vyhlásenie EC o parametroch výkonnosti FORTIFIX SK-SK
19/03/2023 Déclaration des Performances CE FORTIFIX FR
19/03/2023 CE Prestatieverklaring FORTIFIX NL-BE
19/03/2023 EG Leistungserklärung FORTIFIX DE-DE
17/02/2022 EC Declaration of Performance FORTIFIX EN
 • 14/05/2024
  14/05/2024

  FORTIFIX

  2-C

  FICHE TECHNIQUE FR

 • 14/05/2024
  14/05/2024

  FORTIFIX

  1-C

  FICHE TECHNIQUE FR

 • 07/05/2024
  07/05/2024

  FORTIFIX

  2-C

  DATASHEET EN

 • 07/05/2024
  07/05/2024

  FORTIFIX

  1-C

  DATASHEET EN

 • 19/03/2023
  19/03/2023

  FORTIFIX

  Deklaracja właściwości użytkowych PL-PL

 • 19/03/2023
  19/03/2023

  FORTIFIX

  EC Declaration of Performance EN

 • 19/03/2023
  19/03/2023

  FORTIFIX

  Dichiarazione di Prestazione CE IT-IT

 • 19/03/2023
  19/03/2023

  FORTIFIX

  EC Declaration of Performance EN

 • 19/03/2023
  19/03/2023

  FORTIFIX

  Vyhlásenie EC o parametroch výkonnosti SK-SK

 • 19/03/2023
  19/03/2023

  FORTIFIX

  Déclaration des Performances CE FR

 • 19/03/2023
  19/03/2023

  FORTIFIX

  CE Prestatieverklaring NL-BE

 • 19/03/2023
  19/03/2023

  FORTIFIX

  EG Leistungserklärung DE-DE

 • 17/02/2022
  17/02/2022

  FORTIFIX

  EC Declaration of Performance EN